Område: S Drabantvägen, V Baggensvägen, NO Riddarstigen (x4)

Koordinater: 8F

Storlek och ägare:

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Skog med en del bergklackar, liggande gamla träd.
Växt- och djurliv: Ek, asp, gran, tall, en, buskar, blåbär, liljekonvalj, rik matkflora och mossor. Rikt fågelliv.
Bedömning
Tillgänglighet: Lättillgängligt
Framkomlighet: Lätt men ej barnvagn. Slingrande naturstigar.
Speciella rekreationsvärden Intressant strövområde.
Utnyttjande idag: Används flitigt av barngrupper. Kringboende tar skogspartiets stigar som genväg till buss och skola på Boovägen
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003