Område: N Kaptensvägens slut, S Djurgårdsvägen (x1)

Koordinater: 8G

Storlek och ägare:

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Skogsmark. Först från Kaptensvägens slut, smal stig norrut mellan villatomter. Gunnebostängsel på båda sidor. Efter ca 100 meter öppnar sig området till ett skogsparti söder om Djurgårdsvägen.
Växt- och djurliv: Höga gamla träd, en del trädfällen. Gran, tall, ek, blåbärsris, liljekonvalj, mossa, vildkaprifol
Bedömning
Tillgänglighet: Lättillgängligt
Framkomlighet: God
Speciella rekreationsvärden Det enda "vilda" skogspartiet i omgivande villaområde
Utnyttjande idag: Kringboende strövar, plockar blommor och blåbär.
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003