Område: N Sockenvägen, Sydost Apollostigen, S Elljusspåret (t3)

Koordinater: M10

Storlek och ägare: ca 4 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: En gammal äng som Boo kommun tippade massor på före 1971. Ytan är i stort sett plan. Apollostigen är körbar med motorfordon upp till Hjortängen. Stigen utgör gräns mot område 46
Växt- och djurliv: Gräs med inslag av några tallar. Asp rycker fram på bred front från 43A. Tre stora gamla ekar i närheten av elljusspåret.
Bedömning
Tillgänglighet: Lättillgängligt för promenerande väster och norrifrån. Att Sockenvägen inte har trottoar är en klar nackdel för personer med barnvagn. Bilar måste parkeras på Hedenströms väg eller parkeringen på Tollare.
Framkomlighet: Lättframkomligt
Speciella rekreationsvärden Ett öppet fält utan hinder.
Utnyttjande idag: Förutom Apollostigen stigar i alla riktningar vilket tyder på frekvent utnyttjning. Populärt för rastning av hundar och skidåkning på vintern.
Kommentar:
Boo Miljö- och naturvänner 2003