Område: Utefter Baggensfjärden, Ö Törnbrinkens vägslut, Ö Sjöbrinken (l)

Koordinater:

Storlek och ägare:

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Blandad
Växt- och djurliv: Mot Baggensfjärden strandvegetation med al. Tall- och ekbackar och lövträd. Stora blåsippsbackar. I södra delen gran.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt från Boo Strandväg och sjöbrinken. Stigar leder upp till fastigheterna i väster.
Framkomlighet: Bred promenadväg utefter hela stranden. Lätt att gå i även i området utanför promenadvägen.
Speciella rekreationsvärden

Hela området är trevligt att ströva i. Ett par jätteekar finns i södra delen.
Båtklubb, lusthus, badplats finns i området.

Utnyttjande idag: Promenader med eller utan hund. Båtliv och bad.
Kommentar: Området avslutas i söder med en "Passage förbjuden"-skylt

Boo Miljö- och naturvänner 2003