Område: S Ekbacken, N Rosbrinken (k)

Koordinater:

Storlek och ägare:

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Ett cirka 30 meter djupt skogsparti innan stor bergknalle med hällmark vidtar. Berget sluttar brant i N och NO. Liten sank plats med rådjursutfordring i SV.

Växt- och djurliv: Gran, tall, en, lövträd, blåbär, lingon i skogspartiet. Hällmark på berget med tall och ljung.
Bedömning
Tillgänglighet: God till berget från tomter i S och V. God till skogspartiet i N. Lite svårt att nå berget från N och Ö.
Framkomlighet: God i skogspartiet och på berget, bortsett från bergsklättringen
Speciella rekreationsvärden Fin utsikt över Baggensfjärden i O och SO.
Utnyttjande idag: Berget för picknick och utsikt.
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003