Område: S Evedalsvägen, NO Hällbrinken (i)

Koordinater:

Storlek och ägare:

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Lågt
Beskrivning
Marktyp:

Remsa utefter Evedalsvägen 10 meter in, innan en 30 meters bergvägg vidtar.

Växt- och djurliv: Ek och hassel, blåbär, lingon, bräken. Midsommarblomster, humleblomster, kovall. I bergbranten tall, mossor, lavar, stensöta.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt direkt vid vägen, onödig på bergväggen.
Framkomlighet: Måttligt god
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: Lövuppsamling utefter delar av bergväggen.
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003