Område: S Liljevalchsvägen, V Boo Strandväg, O Perstorpsvägen (f)

Koordinater: E8

Storlek och ägare: Backeböl 1:374

Klassning
Naturvärde: Ej färdiginventerat
Rekreationsvärde:
Beskrivning
Marktyp:
Växt- och djurliv:
Bedömning
Tillgänglighet:
Framkomlighet:
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag:
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003