Område: S Enebacken, N Eriksviksvägen (e)

Koordinater: E8

Storlek och ägare: Backeböl 1:775

Klassning
Naturvärde: Lågt
Rekreationsvärde: Lågt
Beskrivning
Marktyp: Ett litet område som helt utgöres av kuperad hällmarkstallskog. Några tallar av förmodligen hög ålder (bör undersökas).Små partier med delvis trädlösa, lavklädda hällar. Mycket brant sluttning åt N och NV.Området omgivet av fritidshus och villor
Växt- och djurliv: Ej inventerat
Bedömning
Tillgänglighet: Rätt svårtillgängligt. Området är allmäntillgängligt endast från grönstråket V om Enbacken 3 som är en rätt brant stigning. Annars endast över privat tomtmark t.ex. Enbacken 9.
Framkomlighet: Mindre god och ej med barnvagn
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: Sannolikt endast av närmast kringboende. Gränsen mellan området och närliggande tomtmark ej tydlig
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003