Område: S Värmdövägen, O Boovägen, V Gustavsviksvägen och Blåbärsstigen (b)

Koordinater: E7-E8

Storlek och ägare:

Klassning
Naturvärde: Området endast besökt, ej färdiginventerat
Rekreationsvärde:
Beskrivning
Marktyp:
Växt- och djurliv:
Bedömning
Tillgänglighet:
Framkomlighet:
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag:
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003