Område: O Baggensvägen (8)

Koordinater:

Storlek och ägare: 0,9 ha

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Kulle, enstaka block, delvis berg i dagen. I huvdsak orörd natur.

Växt- och djurliv: Stora ekar, tall, asp, björk, hassel, druvfläder, måbär, hallon. Örter exempelvis liljekonvalj, natt och dag, stinksyssla, getrams, nejlikrot, blåsippa, vitsippa, kers, rosendunört. Flera sångare, näktergal häckar sedan 70-talet.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt via trampad delvis sank och övervuxen stig från Lotsvägen i söder.
Framkomlighet: Lätt
Speciella rekreationsvärden  
Utnyttjande idag:

 

Kommentar: Avloppspumpstation vid vägen

Boo Miljö- och naturvänner 2003