Område: Risets utsiktsberg, N om Risbergsstigen (71)

Koordinater: A8

Storlek och ägare: Risets tomtägareförening UPA

Foton

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Mycket högt
Beskrivning
Marktyp: Hällmarksområde med tallar i södra delen. Norra hälften med öppen hällmark. Vidsträckt utsikt över Högarnsfjärden.
Växt- och djurliv: Fattigt växt-och djurliv.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt tillgängligt från Risbergsstigen eller från en stig från Båtvägen åt NO
Framkomlighet: God särskilt från Risbergsstigen. Från Risets brygga går längs vattnet en kort stig som efter en bit blir mycket brant och svårframkomlig
Speciella rekreationsvärden Mycket fin utsiktsplats med vidsträckt utsikt över Saltsjön. Bänkar finns på högsta delen av området
Utnyttjande idag: Ett mycket populärt och flitigt använt utflyktmål
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003