Område: Östra Uppfartsvägen, V om Grävlingsberg N om Drottningvägen (62)

Koordinater: B7

Storlek och ägare: Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening

Foton

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Östra Uppfartsvägen är en bred stig som sluttar ned mot Saltsjön och slutar nere vid en allmäntillgänglig strand. Stigen är kantad av tät blandskog och med bl.a. bergslok och ängsbräsma i fältskiktet.
Växt- och djurliv:
Bedömning
Tillgänglighet: Mycket lätt tillgänglig från Drottningvägen
Framkomlighet: Lättframkomlig, även med barnvagn
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: Används främst av närboende för att komma ned till stranden som ger möjlighet till bad, utsikt över Saltsjön. Härifrån kan man också nå strandpromenaden som åt öster går bort till Riset
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003