Området ingår nu i ett större område, som är föremål för kommunal planläggning, omfattande hela Tollareområdet norr och söder om Sockenvägen.

Kommunen har under 2008 genomfört en naturvårdsutredning

och till detta finns
föreskrifter, anvisning och skötselplan

för hela området

Klicka på länken för att läsa

Boo Miljö- och naturvänner 2009