Område: Ö Ankarvägen (4)

Koordinater:

Storlek och ägare: 0,2 ha,

Klassning
Naturvärde: Lågt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Strandområde

Växt- och djurliv:  
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt
Framkomlighet: Lätt
Speciella rekreationsvärden Seglarverksamhet
Utnyttjande idag:

Klubbhus, bryggor och grusade uppläggningsplatser. Används av Boo IF för i synnerhet juniorsegling

Kommentar:  

Boo Miljö- och naturvänner 2003