Område: S Saltstigen (22)

Koordinater:

Storlek och ägare: 1,7 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Parkkaraktär efetr sommarbebyggelse från 1800-talet till omkring 1950.

Växt- och djurliv: Gräsmark till stor del täckt av parksallat. Storvuxen alm, ask, asp, hästkanstanj, björk, apel, körsbär. Några främmande träd; pinus och thuja. Spireaarter, skogstry, sibirisk ärtbuske, syren.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt från Gammeluddsvägen och från strandpromenaden utmed Stäket.
Framkomlighet: Lätt
Speciella rekreationsvärden  
Utnyttjande idag: Promenadområde.
Kommentar: Kulturvärde. En stor försvarsskans med jordvallar och källarvalv under mark från 1700-talet och i öster mindre brygga och byggnad sent uppförda av kustförsvaret.

Boo Miljö- och naturvänner 2003