Område: N Saltstigen (21)

Koordinater:

Storlek och ägare: 1,7 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Från Saltstigen i söder gräsmark och en brant slutning mot berg i norr. Överst en bergkulle med fornminne i form av förskansninga av stenvallar.

Växt- och djurliv: Gräsmarken har stora mattor med vintergröna, liljekonvalj, kaprifol, skogstry och gullregn.Ek, alm, lind, björk, rönn, oxel, stoa bokar och enstaka tall. Spår av park. Norra delen har lägre blandskog och blåbärsris.
Bedömning
Tillgänglighet: Saltstigen mellan Gammeluddsvägen och strandpromenaden i öster är lättillgänglig och en brant stig går upp mot öster till Djurgårdsvägen.
Framkomlighet: Lätt.
Speciella rekreationsvärden  
Utnyttjande idag: Promenadområde.
Kommentar: Kulturvärde

Boo Miljö- och naturvänner 2003