Område: V Styrbordsvägen, Trollsjön (20)

Koordinater:

Storlek och ägare: 7 ha, Nacka kommun.

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Trollsjön mellan branta berg bildar med sitt svarta vatten en trolsk miljö. Norrut en brant kuperad hällmark.

Växt- och djurliv: Näckros och vattenklöver i sjön. I väster frodig lövvegetation, ett jättelikt körsbärsträd och liljekonvalj.I branten norr om sjön storvuxen ek, asp, rönn, björk. Vresiga tallar på hällmarken. Hög gran och tall i norrsluttningen mot Sunnebovägen. Vid Styrbordsvägens slut blåbär och ljung.
Bedömning
Tillgänglighet: Går bra från Styrbordsvägen, Nytorpsvägen och Trollsjövägen. Stigen norr om sjön från Gammeluddsvägen till Nytorpsvägen är svårtillgänglig.
Framkomlighet: Medel. Det finns en del trampade stigar och kojbyggen i området.
Speciella rekreationsvärden Milsvid utsikt mot söder och öster.
Utnyttjande idag:  
Kommentar: Trollsjön skapades av Nikodemus Tessin d.y. genom uppdämning i väster för att ge vatten till fontäner vid ett tänkt byggnadsprojekt 400 meter västerut.

Boo Miljö- och naturvänner 2003