Område: S Boovägen, V Kompassvägen (18)

Koordinater:

Storlek och ägare: 2,2 ha, Nacka kommun.

 
Klassning
Naturvärde: Medel
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Höjd med brant norrsida där Fregattbacken anlagts av friluftsfrämjandet med lift, bodar och parkering mot Kompassvägen, Söder om Sockenvägen sank äng med utfallsdike från Bagarsjön.

Växt- och djurliv: På toppen en rik flora av trädgårdsväxter, möjligen från tippmassor.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt, väg från Styrbordsvägen
Framkomlighet: Lätt.
Speciella rekreationsvärden Vid utsikt mot Baggensfjärden, Gustavsberg och Ingarö.
Utnyttjande idag: Skidbacken flitigt under vintertid. Årlig majbrasa.
Kommentar:  

Boo Miljö- och naturvänner 2003