Område: SO korsningen Djurgårdsvägen, Hermelinsvägen (15)

Koordinater:

Storlek och ägare: 0,4 ha, Nacka kommun.

Klassning
Naturvärde: Medel
Rekreationsvärde: Medel
Beskrivning
Marktyp:

Vildvuxet, snårigt.

Växt- och djurliv: Stor ek och tall. Kaprifol.
Bedömning
Tillgänglighet: Svårt
Framkomlighet: Svårt
Speciella rekreationsvärden  
Utnyttjande idag:  
Kommentar: Området kanske bör röjas. Fornlämning.

Boo Miljö- och naturvänner 2003