Område: Boo båtklubb (13)

Koordinater:

Storlek och ägare: 0,6 ha, Nacka kommun. Arrenderas av Boo Båtklubb.

Klassning
Naturvärde: Medel
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Bryggor, slip, mastkran, mastskjul, grusade uppläggningsytor.i sydväst lövvegetation

Växt- och djurliv: Lövvegetation och täta buskage. Näktergal.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt
Framkomlighet: Svår i vegetationsdelen.
Speciella rekreationsvärden  
Utnyttjande idag: Båtklubb året om, uppläggning av båtar 8 mpnader om året.
Kommentar:  

Boo Miljö- och naturvänner 2003