Små grönområden i Boo

Ett inventeringsprojekt i regi av Boo Miljö- och Naturvänner

 

Bakgrund
Bakgrund till projektet

 
 
Att hitta på sidorna
Beskrivning av navigering
 
     
Växter och djur:
Kärlväxter Totalt
Total växtlista i Boo
Växter på Wiboms tomt
Växter på Wiboms tomt
Fåglar
Total växtlista i Boo

Karta Wiboms tomt
Kartbild på Wiboms tomt

 

Rödlistade arter
Rödlistade arter

Kring Wibominventeringen
Inventering Wiboms tomt

Nacka kommun har välvilligt bidragit med kartor och flygfoton

Alla rättigheter till dessa kartor och bilder ägs av Nacka kommun och det är inte tillåtet att kopiera dessa utan att särskilt tillstånd inhämtats från kommunen.