Vårterminen 2011

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av vårterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på plusgiro 98 98 83 – 4. Upplysningar om föreningens verksamhet   får Du av ordföranden Kerstin Lundén 715 60 24 eller sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95.

 

 

Årsmöte Onsdag
23 mars
19.00

KAN VI SKYDDA NATUREN I BOO?
Nacka och Värmdö kommun planeras enligt översiktsplanerna att växa med 35 000 invånare de närmaste 10 åren – ett ökat hot mot våra naturområden. Hur ser regelverket ut som ska skydda naturen? Är det tillräckligt? Hur kan dispenser ges, som möjliggör exploateringen i t.ex. Tollare och Telegrafberget?
Carl-Gustaf Hagander, arkitekt SAR/MSA, f d planchef på Länsstyrelsen i Stockholm föreläser och svarar på frågor om bl. a den nya strandskyddslagen, krav på miljökonsekvensbeskrivningar och miljöredovisningar.
Efter föredraget hålls årsmöte, till vilket detta är en kallelse. Vi bjuder på frukt, te/kaffe.
Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boosalen i f d Boo kommunalhus.
Busshållplats Telegramvägen.
Inga motioner har inkommit, men styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften till 50:- från och med år 2012.
Upplysningar: Kerstin Lundén  08-715 60 24

   
   

Söndag 3 april
10.00-13.00

Röjarfest med vandring i Gärdesuddens naturreservat
Vi håller ängsmarken öppen med ringmärkning av träd som ska fällas och avverkning av nu döda aspar. Vi grillar vid elden så ta med dryck och gärna en såg till arbetet.   Vi bjuder på grillkorv och bröd. Vi hinner också med en vandring genom reservatet med Carl-Cedric Coulianos som visar områdets natur och hur den bör bevaras.
Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan (Gula sidorna 51 B6). Buss 471 från Slussen 09.25 byte till buss 421 i Orminge centrum.
Upplysningar: Per Kvarnfors  08-747 82 71

   
   

Lördag 7 maj
08:15-11.00

Fågelmorgon i Velamsund
Vi spanar och lyssnar efter reservatets fåglar. Ta med kikare och matsäck.
Samling: Naturskolan i Velamsund (telefonkarta 54F1). Buss 422 till hållplats Kihls gård eller 421 till Sommarbo. Från båda hållplatserna omkring 20 minuters promenad.
Upplysningar: Martin Larsson  08-627 41 19

   
   

Onsdag 25 maj
18:30

Vårvandring. Natur och Kultur vid Baggensstäket
Vid vår lyckade höstvandring kring blivande Kulturreservat Baggensstäket (Saltstigen) föddes idén att upprepa och utöka vandringen en vårkväll. Nu blir starten vid Boo Gård. På vägen mot reservatet passerar vi och talar om historiska platser. Vi lyssnar till fågelsång och tittar på naturen. Den gamla trädgårdsanläggningen med ovanliga träd  vid Gammeludden blir intressant i sin vårskrud. Försvarsskansarna från 1700-talet om-givna av 200-300-åriga tallar med rödlistade arter blir slutmålet.
Kulturguide: Johan Aspfors, kulturantikvarie i Nacka kommun.
Samling: Parkeringen mitt emot Boo Gårds skola. Buss 414 (även 442 från Slussen) till hållplats Boo Gård. Medtag matsäck.
Samarrangemang med Boo Hembygdsförening.
Upplysningar: Margaretha Josefson  08-715 15 36

   
   

Tisdag 7 juni
18.30-20.30

Tollare-gammelskog i akut fara!
Tollare skogar hotas av Nacka kommuns och NCC:s omfattande byggplaner.
Vi vandrar genom några av dessa hotade skogar och undersöker växt- och djurlivet som innehåller flera rödlistade arter. Ronny Fors, SNF Nacka, guidar.
Samling vid Johannes Petri skolas parkering.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Nacka
Upplysningar: Kerstin Lundén  08-715 60 24

   
   

Söndag 3 juli
10.00-13.00

Slåtter på Gärdesuddens naturreservat
Slåtter och röjning av sly. Många arbetsvilliga miljövänner behövs. Medtag arbetshandskar, lie eller räfsa och matsäck.
Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan (Gula sidorna 51 B6). Buss 471 från Slussen, byte till buss 421 i Orminge centrum.
Upplysningar: Per Kvarnfors  08-747 82 71