Vårterminen 2010

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av vårterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på postgiro 98 98 83 - 4. Upplysningar om föreningens verksamhet får Du av sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95 eller 070-517 83 95.

 

 

Tisdag 23 mars
19.00

 

Naturreservaten i Nacka, nuvarande och kommande
Elisabeth Rosell, Nacka kommun berättar och informerar om dessa viktiga och ytterst aktuella miljöfrågor. Efteråt hålls Årsmöte till vilket detta är en kallelse. Vi bjuder på frukt, te/kaffe.
Plats: Björknäskyrkan, Värmdövägen 622. Busshållplats Centralplan.
Upplysningar Carl-Cedric Coulianos 747 84 26

 

 

Söndag 11 april 10.00-13.00

Röjarfest på Gärdesudden del 26
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete i området, som nu kommer att bli naturreservat, med avverkning av döda aspar.
Ta med dryck och gär na såg. Vi bjuder på grillkorv och bröd.
Samling Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan.
Buss 471 från Slussen 09.19 byte till 421 i Orminge C 09.42
Upplysningar Per Kvarnfors 747 82 71

 

 

Söndag 16 maj
10.00-13.00

Skyddsvärda träd- varför är de skyddsvärda?
I samband med vår inventering av skyddsvärda träd i Boo spårar vi upp några sådana, mäter dem och studerar deras skyddsvärde.
Samling busshållplats Boo kyrka. Buss från Slussen 422  09.12
eller 471  09.19 byte i Orminge C 09.42. Ta med matsäck. 
Upplysningar Carl-Cedric Coulianos 747 84 26

 

 

Lördag 5 juni 08.15-11.00

Fågelmorgon i Velamsund
Vi spanar och lyssnar efter reservatets fåglar. Tag med kikare och matsäck.
Samling: Naturskolan i Velamsund (telefonkarta 54F1)
Buss 422 till hållplats Kihls gård eller 421 till Sommarbo. Från båda hållplatserna omkring 20 minuters promenad.
Upplysningar Martin Larsson 08-627 41 19

 

 

Söndag 4 juli
10.00-13.00

Slåtter på Gärdesudden
Slåtter och röjning av sly. Många arbetsvilliga miljövänner behövs. Ta med arbetshandskar, lie eller räfsa samt matsäck.
Samling Gärdesudden el. busshållplats Kummelnäs vändplan.
Buss 471 från Slussen byte till 421 i Orminge C.
Upplysningar Per Kvarnfors 747 82 71