Vårterminen 2009

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av vårterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på postgiro 98 98 83 - 4. Upplysningar om föreningens verksamhet får Du av ordföranden Carl-Cedric Coulianos 747 84 26 eller sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95.

 

 

Torsdag 26 februari
10.20-13.30

 

Jättegrytor i Velamsund
En vandring med kluriga uppdrag för alla barn över 8 år. (Föräldrar är också välkomna.) Vi undersöker jättegrytan längs Velamsundsvägen, gör spännande uppdrag och tillagar ”Jättens energibomb” i gryta över öppen eld. Ta med dryck och mellanmål. Samling busshållplats Kihls gård. Buss 422 från Slussen 09.42.
Föranmälan: Malena von Huth, 747 96 20

 

 

Tisdag 24 mars 19.00

Vad finns under ytan?
Marinbiologen Hans Kautsky berättar och visar bilder från undervattensundersökningar i samband med Nacka kommuns kustinventering. Efteråt hålls Årsmöte till vilket detta är en kallelse. Vi bjuder på frukt, te/kaffe.
Plats: Björknäskyrkan, Värmdövägen 622. Busshpl. Centralplan.
Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos, 747 84 26

 

 

Söndag 5 april
10.00-13.00

Röjarfest på Gärdesudden, del 24
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete i området, med avverkning av döda aspar. Ta med dryck och gärna såg. Vi bjuder på grillkorv och bröd. Samling Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan. Buss 471 från Slussen 09.19 byte till buss 421 i Orminge C 09.42.
Upplysningar: Per Kvarnfors, 747 82 71

 

 

Lördag 25 april 10.00-13.00

Natur och kultur kring f.d. Rudsjön i Velamsund
Denna igenväxta sjö som en gång gav vatten åt Fösa kvarn planeras bli ett viltvatten. Vi bekantar oss med områdets natur och de fördämningar och andra rester av tidigare verksamhet. Ledare: Börje Drakenberg & Hans Persson. Samling busshpl. Fösabacken. Buss 471 från Slussen 09.19 byte till buss 421 i Orminge C 09.42. Bilåkare samlas P-platsen Velamsund. Samarr. med Boo hembygdsförening.
Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos, 747 84 26

 

 

Lördag 16 maj
07.
00

Fågelsång i Tollare ekhagar och vid Tollare träsk
Ronny Fors guidar oss i de olika naturmiljöerna, där olika arter har sina favoritboplatser. Lund, skog eller sjö – vem häckar var? Vi har fortsatt vår kamp med att Rädda Naturen i Tollare – utgången är oviss, men ännu en vår verkar träden få stå kvar. Vandringen är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Nacka. Samling vid busshpl. Tollare. Buss 414 från Orminge C kl. 06.50. Från Slussen med buss 471 kl. 06.35, byte till 414 vid Skurustugan. Medtag kikare, ev. fågelbok och matsäck.
Upplysningar: Margaretha Josefson, 715 15 36

 

 

Söndag 24 maj 10.00 -13.00

Till Nackas största gran
I samband med vår inventering av skyddsvärda träd i Boo (se bifogad information) besöker vi detta ståtliga naturminne. Dessutom spanar vi efter skyddsvärda träd. Samling Boo Hembygdsgård, busshpl. Nämdöstigen. Ta med matsäck.
Ledare: Carl-Cedric Coulianos, 747 84 26

 

 

Söndag 5 juli 10.00-13.00

Slåtterfest på Gärdesudden
Slåtter och röjning av sly. Många arbetsvilliga miljövänner behövs. Ta med arbetshandskar, lie el. räfsa samt matsäck. Samling Gärdesudden el. busshpl Kummelnäs vändplan. Buss 471 från Slussen, byte till 421 i Orminge C.
Upplysningar: Per Kvarnfors, 747 82 71