Vårterminen 2008

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av vårterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på postgiro 98 98 83 - 4. Upplysningar om föreningens verksamhet får Du av ordföranden Kajsa Lemby 715 87 10 eller sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95.

 

 

Tisdag 4 mars 19.00-21.00

 

Tyst hav - jakten på den sista matfisken
En numera välkänd Boo-bo, Isabella Lövin, har skrivit denna angelägna bok om utfiskningen. För denna bok har Isabella fått både Stora Journalistpriset 2007 och priset som Årets Miljöjournalist 2007. Tv och flera tidningar har också uppmärksammat hennes ytterst gedigna genomgång av komplikationerna kring fiskefrågan och frågan om vilken fisk vi kan äta utan dåligt samvete. Isabella Lövin håller ett föredrag för oss kring bokens frågeställningar och de problem som hon uppmärksammat. Årsmöte hålls efter föredraget. Detta program är också en kallelse till årsmötet. Vi bjuder på kaffe/te. Plats: Kyrkans Hus i Orminge Centrum.
Upplysningar: Margaretha Josefson, 715 15 36

 

 

Söndag 30 mars 10.00

Röjarfest på Gärdesudden, del 22
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete i området med avverkning av döda aspar. Vi bjuder på grillkorv och bröd. Ta med dryck och såg. Samling Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan. Buss 471 från Slussen 09.19 byte till buss 421 i Orminge Centrum 09.42. Upplysningar: Per Kvarnfors, 747 82 71

 

 

Tisdag 8 april
19.15

Grodsafari
Vi spanar efter grodor, paddor och salamandrar som är på väg till sitt lekvatten i Bagarsjön. Vi lyssnar också på sjungande grodor och paddor. Samling busshållplats Sjöstugan. Buss 414 från Slussen 18.52, från Orminge Centrum 18.57. Tag med ficklampa.
Ledare: Carl-Cedrik Coulianos, 747 84 26

 

 

Söndag 20 april 10.00

Ekoberget - En titt i naturreservatet
Gamla tallar, bergsklättrare och en vidunderlig utsikt över Baggensfjärden är några av de saker man kan få se i det lilla reservatet vid Kilsviken. Packa matsäckskorg och kikare och följ med på en liten promenad. Samling busshållplats Kilhs gård. Buss 422 från Slussen 09.12.

Ledare: Kajsa Lemby, 715 87 10

 

 

Söndag 25 maj 10.15

Livet i en stubbe
Familjeutflykt för att studera vilka djur, växter och svampar som finns i stubbar och annan död ved. Samling busshållplats Boo kyrka. Buss 422 från Slussen 09.42, från Orminge Centrum 10.10. Ta med matsäck.

Ledare: Carl-Cedrik Coulianos, 747 84 26

 

 

Söndag 1 juni 08.45

Slutsjunget vid Tollare? Unik fågellokal i fara!
Det planeras bebyggelse runt delar av Tollare Träsk, vilket innebär ett stort ingrepp i den unika naturmiljön. Vi genomlyser dessa exploateringsplaner genom att vandra runt sjön och titta på naturen och fågellivet i området. Denna sjö är en av Saltsjö-Boos bästa fågellokaler där det bjuds på svarthakedopping, rörhöna m.m. Från sluttningarna kan man följa fåglarnas spännande familjeskådespel i den lilla sjön. Denna vandring är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Nacka. Samling vid busshållplats Mellanbergsvägen. Buss 414 från Orminge Centrum 08.30. Medtag kikare, ev. fågelbok och matsäck.
Ledare: Tomas Ekman/Malena von Huth och Ronny Fors.
Upplysningar Malena, 747 96 20

 

 

Söndag 29 juni 10.00

Slåtterfest på Gärdesudden
Vårt aktiva naturvårdsarbete fortsätter med slåtter och röjning av sly. Många arbetsvilliga miljövänner behövs. Sol är beställd! Medtag arbetshandskar och lie eller räfsa samt matsäck. Samling på Gärdesudden eller vid busshållsplats Kummelnäs vändplan. Buss 471 från Slussen, byte till buss 421 i Orminge Centrum. Upplysningar: Per Kvarnfors, 747 82 71