Vårterminen 2007

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av vårterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på postgiro 98 98 83 - 4. Upplysningar om föreningens verksamhet får Du av ordföranden Kajsa Lemby 715 87 10 eller sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95.

 

 

Söndag 11 mars 10.00-13.00

 

Röjarfest på Gärdesudden, del 20.
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete i området. Ringbarkning och avverkning av döda aspar blir huvudinslaget. Tag med såg och yxa. Vi bjuder på korv och bröd. Tag med dryck. Samling: Gärdesudden el busshållplats Kummelnäs vändplan (32 A8), Buss 471 från Slussen 09.19 med byte i Orminge Centrum till buss 421 till Kummelnäs vändplan.
Upplysningar: Per Kvarnfors 08-747 82 71

 

 

Tisdag 20 mars 19.00

Miljöaspekter kring nybyggnationen i Tollare samt Årsmöte
Jan Kalms (NCC) och Perry Sörensen (landskapsarkitekt) kommer för att prata om miljöaspekterna kring ny stadsdel med exempel från Tollare. De redogör för hur Tollareområdet kommer växa fram och vilken hänsyn som tagits till miljön. Föredraget kommer att äga rum i Boo kyrkans Hus i Orminge. Föreningens årsmöte, till vilket detta program är en kallelse hålls efter föredraget. Buss 446 från Slussen 18.23 till Orminge Centrum.
Upplysningar: Kajsa Lemby, tel. 715 87 10

 

 

Söndag 22 april 10.00-13.00

Vandring i Skarpnäs blivande naturreservat
Ormingeskogen med sina sjöar ska bli naturreservat. Dagens vandring är för hela familjen. Ta med matsäck. Samling vid busshållplats Korsöstigen. Buss 471 från Slussen 09.19.
Ledare: Carl-Cedrik Coulianus, tel. 747 84 26

 

 

Lördag 26 maj 8.00-10.00

Fågelvandring runt Krokträsken och Svartpotten
Vi letar efter svarthakedopping, rörhöna och andra spännande fåglar i sjöarna och dess omgivningar. Tag med kikare och matsäck. Samling vid hållplats Korsöstigen, västra Orminge kl. 8.00 för gemensam vandring till Krokträsken. Buss 471 från Slussen 09.19.
Ledare: Tomas Ekman och Malena von Huth, tel. 747 96 20

 

 

Söndag 1 juli 10.00-13.00

Slåtterfest på Gärdesudden
Vårt aktiva naturvårdsarbete fortsätter med slåtter och röjning av sly, hundlokor, måror och andra växter för att ge plats åt trevligare örter. Många liemän och räfserskor behövs. Sol är som vanligt beställd. Tag med arbetshandskar och lie eller räfsa. Såg, yxa eller kniv kan behövas. Tag med matsäck. Samling på Gärdesudden. Bussåkare samlas vid Kummelnäs vändplan, telekarta 32 A8. Buss 471 från Slussen 09:19, byte till 421 i Orminge Centrum 09:40.
Upplysningar: Per Kvarnfors 08-747 82 71