Vårterminen 2006

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av vårterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på postgiro 98 98 83 - 4. Upplysningar om föreningens verksamhet får Du av ordföranden Kajsa Lemby 715 87 10 eller sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95.

 

 

Onsdag 8 mars 19.00-21.00

 

Grönstruktur i stort och smått
Nacka kommuns landskapsarkitekt Åsa Wilke berättar om sitt arbete. Upplysningar Margaretha Josefson, 08-715 15 36 Efter detta har föreningen sitt årsmöte till vilket detta program är en kallelse Plats: Boo Folkets hus i Orminge Centrum (telekarta 45 F4), Bussar 445, 446, 448 från Slussen med tät trafik, restid 20 minuter.

 

 

Söndag 26 mars 13.30-15.30

Istidsvandring
En vandring runt Himlaberget i Boo. Maria Hollsten, naturgeograf, guidar oss runt bland stentorg och jättegrytor. Medtag matsäck. Samling vid hållplats Kihls gård (46 D3), buss 422 från Slussen 12.42 Upplysningar: Malena von Huth, 08-747 96 20

 

 

Söndag 9 april 10.00-13.00

Röjarfest på Gärdesudden, del 19.
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete i området. Ringbarkning och avverkning av döda aspar blir huvudinslaget. Tag med såg och yxa. Vi bjuder på korv och bröd. Tag med dryck. Samling: Gärdesudden el busshållplats Kummelnäs vändplan (32 A8), Buss 471 från Slussen 09.19 med byte i Orminge Centrum till buss 421 till Kummelnäs vändplan. Upplysningar: Per Kvarnfors 08-747 82 71

 

 

Söndag 23 april 10.00-13.00

Småkryps- och bäversafari, Familjeutflykt
Vi besöker Myrsjön och tittar på spännande småkryp, grodlarver, vattensalamandrar och på bäverns framfart. Ta med matsäck. Samling vid hållplats Skarpövägen (45/46 A3), buss 471 från Slussen 09.19. Ledare: Susanne Öjerstam och Carl-Cedric Coulianos, 08-747 84 26

 

 

Lördag 13 maj 09.45-12.00

Våra nyttiga bin
Vi deltar i Värmdö Skeppslags Biodlarförenings vårträff. Demonstration av bikupan och dess invånare och information om binas betydelse i naturen. Samling vid P-platsen i Velamsund (46 E1). Buss 422 från Slussen 08.50 till Kihls gård och en promenad på 15 minuter till Velamsund. Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos, 08-747 84 26

 

 

Söndag 21 maj 08.00-10.00

Fågelutflykt
Vi möter vårens fåglar i Riset och med vandring i några andra små grönområden i norra Boo. Samling vid hållplats Risvägen (32 B8), buss 471 från Slussen 07.17, byte till 421 i Orminge Centrum. Ledare: Tomas Ekman och Malena von Huth, 08-747 96 20

 

 

 Lördag 10 juni 10.00-13.00

Försommarens blommor
Vi vandrar i Velmsundstrakten tillsammans med botanisten Börje Drakenberg. Samling vid P-platsen i Velamsund (46 E1). Buss 422 från Slussen 08.50 eller 09.12 till Kihls gård och en promenad på 15 minuter till Velamsund. Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos, 08-747 84 26

 

 

 Söndag 2 juli 10.00-13.00

Slåtterfest på Gärdesudden
Vårt aktiva naturvårdsarbete fortsätter med slåtter och röjning av sly, hundlokor, måror och andra växter för att ge plats åt trevligare örter. Många liemän och räfserskor behövs. Sol är som vanligt beställd. Tag med arbetshandskar och lie eller räfsa. Såg, yxa eller kniv kan behövas. Tag med matsäck. Samling på Gärdesudden. Bussåkare samlas vid Kummelnäs vändplan, telekarta 32 A8. Buss 471 från Slussen 09:19, byte till 421 i Orminge Centrum 09:40. Upplysningar: Per Kvarnfors 08-747 82 71