Vårterminen 2005

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av vårterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på postgiro 98 98 83 - 4. Upplysningar om föreningens verksamhet får Du av ordföranden Kajsa Lemby 715 87 10 eller sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95.
Söndag 6 mars 10:00-13:00

Spår och spårtecken, familjeutflykt
Utflykt för att upptäcka vilka däggdjur och fåglar, som finns i våra marker. En del ser man sällan men dom finns där ändå och lämnar tydliga spår efter sig. Lättgången vandring i Rensättraområdet. Samling vid busshållplats Boo Kyrka. Buss 422 från Slussen 09.15, från Orminge C 09.40. Tag med matsäck och gärna kikare. Ledare: Carl-Cedric Coulianos, 747 84 26

Söndag 20 mars 10.00-13.00 Röjarfest på Gärdesudden, del 17
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete i området. Ringbarkning och avverkning av döda aspar blir huvudinslaget. Vi gör också en kort vandring i området, som är föreslaget att bli naturreservat. Tag med såg och yxa. Tag med dryck. Vi bjuder på korv. Samling Gärdesudden el busshållplats Kummelnäs vändplan, telefonkarta 32 A8. Buss 422 från Slussen 09.20, byte till buss 421 i Orminge C 09.40. Upplysningar: Per Kvarnfors 747 82 71
Tisdag 22 mars 19.00-21.00
Idéer kring Orminge Centrum
Andreas Totschnig, Nacka kommun, berättar om vilka planer som finns för Orminge Centrum. Därefter följer föreningens årsmöte, till vilket detta program är en kallelse. Vi bjuder på kaffe/te. Plats: Boosalen, Boo kommunalhus, Kommunalvägen 2 nära Orminge Centrum. Buss 445 från Slussen 18.37 till hållplats Boo kommunalhus, telefonkarta 45 F4. Upplysningar: B-O Rydow 747 83 95
Söndag 10 april 11.00-13.00 Gröna Kocken, familjeutflykt vid sjön Glasan.
Vi tillagar och provsmakar enkel och förhoppningsvis god utflyktsmat som man lätt kan laga över öppen eld / trangiakök. Det bjuds bland annat på popcornfyverkeri och krabbelurer! Medtag egen tallrik, mugg och bestick. Samling på Glasbrukssjöns badplats (öster om sjön). Telefonkarta 45 D4. Ledare: Malena von Huth 747 96 20 och Kajsa Lemby 715 87 10.
Söndag 17 april 10.00-13.00 400-åriga tallar
På bergen i Ramsmora finns brandpräglad tallnaturskog, vilket är mycket sällsynt i södra och mellersta Sverige. Vi vandrar i området under ledning av skogsbiologen Börje Drakenberg, som inventerat området. Samling vid Eriksviks busshållplats, buss 422 från Slussen 09.15, från Orminge C 09.40. Tag med matsäck. Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos, 747 84 26
Tisdag 10 maj 18.15-20.00 Hur värderas natur
Demonstration av hur man inventerar och värderar ett naturområdes värde för biologisk mångfald och rörligt friluftsliv. Detta gör vi i en nyckelbiotop i Kihl som inventerats under 2004. Samling vid busshållplats Kihls Gård. Buss 445 från Slussen 17.53, från Orminge C 18.10. Ledare: Bert Viklund Naturhistoriska museet och Kajsa Lemby 715 87 10
Lördag 21 maj 8.00-11.00 Fågelexkursion runt Tollare
Tollare träsk är en av Saltsjö-Boos bästa fågellokaler där det bjuds på svarthakedopping, rörhöna m.m. Från sluttningarna kan man följa fåglarnas spännande familjeskådespel i den lilla sjön. Samling vid busshållplats Mellanbergsvägen kl 08.00. Från Slussen: buss 416 mot V Orminge 7.35. Byte i Skurustugan till buss 414, framme Mellanbergsvägen 7.53. Från Orminge C: buss 414 mot Björknäs C 7.42. Framme Mellanbergsvägen 7.53. Medtag kikare, fågelbok och matsäck. Ledare: Tomas Ekman / Malena von Huth 747 96 20.

 

 

Söndag 5 juni 10.15-13.00

 

Försommarens blommor
Utflykt tillsammans med växtkännaren Henry Gudmundsson, som inventerat växter i Boo för projektet Upplands Flora. Samling busshållplatsen Boo Kyrka. Buss 422 från Slussen 09.45, Orminge C 10.10. Tag med matsäck. Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos, 747 84 26
Söndag 3 juli 10.00-14.00 Slåtterfest på Gärdesudden
Vårt aktiva naturvårdsarbete fortsätter med slåtter och röjning av sly, hundlokor, måror och andra växter för att ge plats åt trevligare örter. Många liemän och räfserskor behövs. Sol är som vanligt beställd. Tag med arbetshandskar och lie eller räfsa. Såg, yxa eller kniv kan behövas. Tag med matsäck. Samling på Gärdesudden. Bussåkare samlas vid Kummelnäs vändplan, telekarta 32 A8. Buss 422 från Slussen 09:20, byte till 421 i Orminge Centrum 09:40. Upplysningar: Per Kvarnfors 747 82 71