Vårterminen 2004

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av vårterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på postgiro 98 98 83 - 4. Upplysningar om föreningens verksamhet får Du av ordföranden Kajsa Lemby 715 87 10 eller sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95.
Söndag 15 februari 13:30-15:30

Knoppar och skott
Vi gör en "knoppvandring" och undersöker hur olika knoppar och skott ser ut vintertid. Samling vid Glasbrukssjöns parkering vid Sjöängsvägen, telefonkarta 45 D4, för vandring upp mot Danmarks Ängar. Ta med matsäck. Buss 444 från Slussen 12:53 hållplats Nämndöstigen.
Ledare: Kajsa Lemby 715 87 10

Torsdag 4 mars kvällen Ugglor
Vi lyssnar på ugglor under ledning av Evert Fredriksson.. Samling vid brevlådorna i Orminge Centrum för samåkning till ugglemarker. Från Slussen buss 446 18.40 till Orminge C. Tag med matsäck. Upplysningar Evert Fredriksson 570 308 13.
Tisdag 16 mars 19.00-21.00 Små grönområden i Saltsjö-Boo
En presentation och lägesrapport av föreningens projektarbete för att identifiera grönområden i Saltsjö-Boo. Diskussioner kring resultatet och dess användning och möjlig fortsättning på arbetet.
Därefter följer föreningens årsmöte, till vilket detta program är en kallelse. Vi bjuder på kaffe/te. Plats: Boosalen, Boo kommunalhus, Kommunalvägen 2 nära Orminge Centrum. Buss 445 från Slussen 18.37 till hållplats Boo kommunalhus, telefonkarta 45 F4.
Upplysningar: B-O Rydow 747 83 95
Söndag 25 april 10.00-13.00 Röjarfest på Gärdesudden, del 15
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete i området. Ringbarkning och avverkning av döda aspar blir huvudinslaget. Vi gör också en kort vandring i området, som är föreslaget att bli naturreservat. Tag med såg och yxa. Tag med dryck. Vi bjuder på korv. Samling Gärdesudden el busshållplats Kummelnäs vändplan, telefonkarta 32 A8. Buss 422 från Slussen 09.20, byte till buss 421 i Orminge C 09.40. Upplysningar: Per Kvarnfors 747 82 71
Söndag 2 maj 14.00-16.00 Småkryp i vatten
Traditionell håvning av småkryp, grodyngel och kanske salamandrar, som vi studerar och artbestämmer. Samling vid Centralplan (korsningen Värmdövägen-Talluddsvägen) för vandring till damm mellan Gundersbergsvägen och Hindvägen. Ta med barn och matsäck.
Ledare: Kajsa Lemby 715 87 10 och Malena von Huth 747 96 20
Lördag 5 juni 8.00-10.30 Morgonpigga sångare i Boo
Fågelutflykt längs Baggensfjärden. Vi lyssnar oss fram genom busksnåren på jakt efter udda sångare och andra yrvakna varelser. Ta med matsäck. Samling vid ändhållplatsen i Gustavsvik, telefonkarta 46 D4. Buss 418 kl 7.55 från Orminge Centrum.
Ledare: Malena von Huth / Tomas Ekman tel 747 96 20.
Söndag 11 juli 10.00-13.00 Slåtterfest på Gärdesudden
Vårt aktiva naturvårdsarbete fortsätter med slåtter och röjning av sly, hundlokor, måror och andra växter för att ge plats åt trevligare örter. Många liemän och räfserskor behövs. Sol är beställd. Tag med arbetshandskar och lie eller räfsa. Såg, yxa eller kniv kan behövas. Tag med matsäck. Samling på Gärdesudden. Bussåkare samlas vid Kummelnäs vändplan, telekarta 32 A8. Buss 422 från Slussen 09:20, byte till 421 i Orminge Centrum 09:40. Upplysningar: Per Kvarnfors 747 82 71