Vårterminen 2003

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av höstterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på postgiro 98 98 83 - 4. Upplysningar om föreningens verksamhet får Du av ordföranden Kajsa Lemby 715 87 10 eller sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95.
Söndag 23 februari 10.00-13.00 Röjarfest på Gärdesudden, del 13
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete i detta fina område. Avverkning av döda aspar blir huvudinslaget. Vi gör också en kort vandring i området. Tag med såg och yxa. Vi bjuder på korv. Tag med dryck. Samling Gärdesudden el busshållplats Kummelnäs vändplan. Buss 422 från Slussen 09.20, byte till buss 421 i Orminge C 09.40.
Upplysningar: Per Kvarnfors 747 82 71
Söndag 16 mars 14.00-16.00 Eld vid vatten
Familjeutflykt. Vi fördjupar oss i konsten att göra upp eld, prövar olika tekniker, hur man bygger upp en riktig eldstad m m. Om vi är riktigt skickliga och lyckas så kommer vi att baka vikingabröd på stenhäll. Ta med egen varm dryck (och kanske lite reservtilltugg om vi misslyckas). Tänk på varm klädsel! Buss 444 från Slussen kl 13.38. Samling vid hållplats Korsöstigen, västra Orminge för gemensam vandring till Krokträsken.
Ledare: Malena von Huth tel 747 96 20 och Kajsa Lemby 715 87 10.
Onsdag 19 mars 19.00-21.00 Naturvård för alla
Nacka kommuns planeringsekolog Elisabet Rosell berättar om naturvårdsproblem, planering och naturvårdande åtgärder i Nacka kommun. Därefter följer föreningens årsmöte, till vilket detta program är en kallelse. Vi bjuder på kaffe/te. Plats: Boosalen, Boo kommunalhus, Kommunalvägen 2 nära Orminge Centrum. Buss 445 från Slussen 18.37 till hållplats Boo kommunalhus.
Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos 747 84 26
Lördag 5 april 11.00-13.00 Berg och miljö i fara
Vid Insjön, mellan motorvägen och Värmdövägen vill markägaren och NCC spränga bort ett mäktigt berg, anlägga en stenkross som skall vara igång i 10 år samt bereda marken för verksamhet och bebyggelse. Ett stort ingrepp i naturmiljön och stora miljöproblem för de närboende. Vi studerar dessa frågor genom en vandring i området. Buss 422 från Slussen 10.20 (i Orminge C 10.42) till hållplats Lagnövägen, där vi samlas. Ledare Bror Svärd 570 314 44. Ett samarrangemang med Boo hembygdsförening.
Söndag 27 april 11.00-13.00 Fyra sjöar på två timmar
I norra Boo ligger sjöarna ganska tätt. Under en promenad i Kummelnäs besöker vi Rudträsk, Karbosjön, Svarttjärn och Sågsjön med Näckdjupet, alla av olika karaktär. En natur- och kulturpromenad i samarbete med Boo hembygdsförening. Buss 422 från Slussen 10.20, byte till 421 i Orminge C 10.42 till Kummelnäs vändplan.
Ledare: Carl-Cedric Coulianos 747 84 26
Söndag 25 maj 8.00-10.00 Fågelvandring
Vi letar "Näktergalningar", "knäppgökar" och andra spännande vårfåglar längs strandpromenaden i Lännersta. Det blir fika i gröngräset och förhoppningsvis härlig majsol. Medtag kikare och matsäck. Samling vid Smedsuddsv / Djurgårdsvägen i södra Lännersta för vandring österut. Buss 422 från Slussen 7.20, byte till 414 vid Skurustugan, till hållplats Ångbåtsvägen. Från Orminge centrum buss 414 kl 7.46 mot Slussen, framme Ångbåtsvägen cirka 7:58
Ledare: Malena von Huth / Tomas Ekman tel 08/747 96 20
 
Söndag 29 juni kl 10.00-14.00 Slåtterfest på Gärdesudden
Vårt aktiva naturvårdsarbete fortsätter med slåtter och röjning av sly, hundlokor, måror och andra växter för att ge plats åt trevligare örter. Många liemän och räfserskor behövs. Sol är beställd. Tag med arbetshandskar och lie eller räfsa. Såg, yxa eller kniv kan behövas. Tag med matsäck. Samling på Gärdesudden. Bussåkare samlas vid Kummelnäs vändplan, telekarta 32 A8. Buss 422 från Slussen 09:20, byte till 421 i Orminge Centrum 09:40.
Upplysningar: Per Kvarnfors 747 82 71
Fredag 22 augusti 19.30 Nattens djurvärld
En annorlunda familjeutflykt När natten nalkas vaknar många djur till liv och aktivitet. Fladdermöss, insekter och andra småkryp och många andra. En del av dessa hoppas vi få träffa i kväll. Ta med ficklampa och ev. varm dryck. Samling Naturskolan Velamsund. Buss 422 till Kihls gård el. 421 till Sommarbo. Därifrån ca 20 min. promenad. Inställes vid regnväder.
Upplysningar Carl-Cedric Coulianos 747 84 26