Vårterminen 2002

 
   
Söndag 17 februari
kl 14.00-16.00
Spår och spårtecken
Mossor och lavar Vi studerar spår i snö eller på barmark och får nya kunskaper om mossor och lavar. Samling: Glasbrukssjöns parkering i slutet av Sjöängsvägen Telefonkarta 45 E4. Ledare: Kajsa Lemby 715 87 10, Carl-Cedric Coulianos 747 84 26
Tisdag 12 mars
kl 19.00
Mer natur där vi bor
Hur kan vi få igelkottar, fåglar, fjärilar och blommor att trivas i vår närmiljö? Hur kan vi gynna den biologiska mångfalden i våra små grönområden? Om detta berättar Per Isaksson från Naturskyddsföreningen. Därefter följer föreningens årsmöte. Detta program är kallelsen till årsmötet. Vi bjuder på kaffe/the med tilltugg. Plats: Boosalen, Boo Kommunalhus, Kommunalvägen 2, nära Orminge centrum. Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos, tel. 747 84 26.
Söndag 7 april
kl 11.00-13.00
Kompostering
Vi lär oss hur trädgårdskompostering går till under ledning av Gösta Bengtsson. Samling vid Kockstorpsvägen 55D, telefonkarta 45 F5. Buss 422 från Slussen 10.20 till hpl Boo Kommunalhus. Upplysningar: Gertrud Södergren 715 34 28
Lördag 27 april
kl. 14.00-16.00
Håvning av småkryp
Traditionell familjeutflykt där vi anfaller årets nykläckta och ovetande småkryp (eller tvärtom) i Svartpotten. Samling: Glasbrukssjöns parkering i slutet av Sjöängsvägen. Tag med matsäck Ledare: Kajsa Lemby 715 87 10, Malena von Huth 747 96 20
Söndag 5 maj
kl 10.10-14.00
Liv och kiv i havet
Se vad som döljer sig under ytan Söndagsutflykt till Björkviks Brygga, Ingarö. Vi skrapar och samlar och lär oss några växter och djur ur det högst levande Östersjön. Ta med matsäck - musslorna räcker nog inte till en soppa. Samåkning kan ordnas från Orminge Centrum, men ring då först till Hasse Kautsky tel. 715 27 48 senast den 3/5 och meddela om Du har bil eller om Du vill åka med någon. Annars buss 428 från Slussen 9:07 eller från Gustavsbergs centrum 9:30 eller buss 422 från Orminge Centrum 9.09 och byte i Gustavsberg till 428. Framme vid Björkviks Brygga 10:05. Ledare Hasse Kautsky 715 27 48
Måndag 20 maj
kl 08.15-11.00
Fågelvandring, annandag pingst
Vi möter vårens fåglar i Riset med vandring i några små grönområden i norra Boo. Vi besöker Karbosjön, Grävlingsberg och Rudträsket. Samling hållplats Risvägen, telefonkarta 32 B8. Buss 416 från Slussen 07.35, byte till 421 i Orminge C 07.56. Tag med matsäck och kikare. Ledare: Tomas Ekman, Malena von Huth 747 96 20
Söndag 9 juni
kl 11.00-14.00
Botanisk exkursion
Vi vandrar i Tollareområdet och studerar försommarens blommor under ledning av botanikern Rickard Sundin. Samling vid hållplats Tollare, telefonkarta 45 D7 Buss 414 från Slussen 10.40. Buss 414 från Orminge 10.37. Tag med matsäck. Upplysningar Carl-Cedric Coulianos tel. 747 84 26
Söndag 30 juni
kl 10.00-14.00
Slåtterfest på Gärdesudden
Vårt aktiva naturvårdsarbete fortsätter med slåtter och röjning av sly, hundlokor, måror och andra växter för att ge plats åt trevligare örter. Många liemän och räfserskor behövs. Sol är beställd. Tag med arbetshandskar och lie eller räfsa. Såg, yxa eller kniv kan behövas. Tag med matsäck. Samling på Gärdesudden. Bussåkare samlas vid Kummelnäs vändplan 32 A8. Buss 422 från Slussen 09:20, byte till 421 i Orminge Centrum 09:40. Upplysningar: Per Kvarnfors 747 82 71