Vårterminen 2001

 
   
Fredag 16 mars
kl 18:00-22:00
Uggleutflykt
Vi lyssnar på ugglor vid Siggesta träsk under ledning av Evert Fredriksson.. Samling i Orminge Centrum för samåkning till Siggesta. Från Slussen buss 418 17.24, buss 445 17.30 med flera. Tag med matsäck. Upplysningar Gertrud Södergren 715 34 28.
 
Torsdag 29 mars
kl 19:00
Mer natur där vi bor
Hur kan vi få igelkottar, fåglar, fjärilar och blommor att trivas i vår närmiljö? Hur kan vi gynna den biologiska mångfalden i våra små grönområden? Om detta berättar Per Isaksson från Naturskyddsföreningen. Därefter följer föreningens årsmöte. Vi bjuder på kaffe/the med tilltugg. Plats: Boosalen, Boo Kommunalhus, Kommunalvägen 2, nära Orminge centrum.
Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos, tel. 747 84 26.
 
Söndag 8 april
kl 10:00-13:00
Röjarfest på Gärdesudden - Del 10
Vi fortsätter röjningsarbetet, som påbörjades hösten 1996, med fällning och ringbarkning av aspar. Tag med arbetshandskar, såg, yxa eller kniv. Vi bjuder på korv. Tag med dryck. Samling på Gärdesudden. Bussåkare samlas vid Kummelnäs vändplan. Buss 422 från Slussen 09:20, byte till 421 i Orminge Centrum 09:40.
Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos tel. 747 84 26
 
Torsdag 26 april
kl. 21.15
Grodornas vårsång
Vid Bagarsjön brukar grodorna hålla konsert. Vi lär oss tonart och utseende hos de olika arterna. Ledare: Rikard Sundin Samling: Hållplats Sjöstugan. Buss 414 från Orminge Centrum kl. 21.01. Upplysningar: Margaretha Josefson. Tel. 715 15 36.
 
Söndag 6 maj
kl 8:00-12:00
Fågelexkursion till Tollare Träsk
Här letar vi efter svarthakedopping, rörhöna och andra spännande fåglar i sjön och dess omgivningar. Ledare Malena von Huth och
Thomas Ekman. Samling vid hållplats Mellanbergsvägen på
Sockenvägen. Buss 422 från Slussen 07.20 till Orminge Centrum. Buss 414 från Orminge C 07.47 Upplysningar 747 96 20. Tag med matsäck
 
Söndag 20 maj
kl 10:00-13:00
Smådjur i Orminge
Utflykt för barn och vuxna Vi tittar på fjärilar, skalbaggar, humlor, spindlar och mycket annat trevligt och lär oss hur de lever. Samling: Boo hembygdsgård vid Sjöängsvägen/Koldalsvägen Buss 422 från Slussen 09:20, kort promenad från Orminge Centrum. Tag med matsäck. Ledare: Anna Drakenberg tel. 715 99 15 och Malena von Huth tel 747 96 20
 
Söndag 27 maj
kl 10:00-13:30
Vandring i Ramsmora med bestigning av Prästkalotten
Vår- och försommarblomster, pors, tranbär, kanske häger och duvhök och mycket annat smått och gott möter vi. Medhavd matsäck äter vi på Prästkalotten med fin utsikt. Samling vid hållplats Rotkärret. Buss 422 från Slussen 09:20, byte till 421 i Orminge Centrum 09:40. Ledare: Carl-Cedric Coulianos tel. 747 84 26
 
Onsdag 6 juni
kl 18:30
Blomstervandring kring Boo Hembygdsgård
Vi tittar på försommarblommor i de gröna områdena runt Hembygdsgården. Hembygdsgården med sina arkiv är öppen 18:00-20:30. Kaffeserveringen är öppen samma tid.
Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos tel. 747 84 26
 
Söndag 1 juli
kl 10:00
Slåtter på Gärdesudden
Vårt aktiva naturvårdsarbete fortsätter med slåtter och röjning av sly, hundlokor, måror och andra växter för att ge plats åt trevligare örter. Tag med arbetshandskar och lie eller räfsa. Såg, yxa eller kniv kan behövas. Tag med matsäck. Samling på Gärdesudden. Bussåkare samlas vid Kummelnäs vändplan. Buss 422 från Slussen 09:20, byte till 421 i Orminge Centrum 09:40.
Upplysningar: Bengt-Olov Rydow tel. 747 83 95.