Vårterminen 2000

 

Söndag 20 feb
kl 10:00-13:00

Spår och spårtecken
Vandring i Rensättra-området, där vi letar efter spår och spårtecken av alla sorters djur. Samling vid hållplats Korset. Buss 416 från Slussen 09:30, från Orminge C 09:50. Tag med matsäck.
Ledare Carl-Cedric Coulianos tel. 747 84 26.
 
Tisdag 14 mars
kl 19:00
Träd i helbild och närbild
Naturfotografen Ingmar Holmåsen är en av landets främsta, bland annat utsedd till årets bästa natur- och miljöfotograf 1992. Han berättar om våra träd i ord och bild. Hans böcker "Träd och buskar" samt "Växtfotografering" finns då också att köpa. Se även vår monter utanför biblioteket i Orminge. Därefter följer föreningens årsmöte. Vi bjuder på kaffe/the med tilltugg. Plats: Boosalen, Boo Kommunalhus, Kommunalvägen 2, nära Orminge centrum.
 
Söndag 9 april
kl 10:00-13:00
Röjarfest på Gärdesudden - Del 8
Vi fortsätter röjningsarbetet, som påbörjades hösten 1996 och som nu gett gott resultat. Vi fortsätter med fällning och ringbarkning av aspar. Tag med arbetshandskar, såg, yxa eller kniv. Vi bjuder på korvgrillning. Tag med dryck. Samling på Gärdesudden. Bussåkare samlas vid Kummelnäs vändplan. Buss 422 från Slussen 09:20, byte till 421 i Orminge Centrum 09:40.
Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos tel. 747 84 26
 
Lördag 6 maj
kl 10:00-13:00
Vandring i Skarpnäs blivande naturreservat
Ormingeskogen med alla sina sjöar avses bli naturreservat. Förslaget har varit på remiss och vi presenterar detta. Mycket natur och en del kultur finns att se. Detta arrangeras tillsammans med Boo Hembygdsförening. Tag med matsäck. Samling vid hållplats Korsöstigen. Buss 416 från Slussen 09:30, från Orminge C 09:50. Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos tel. 747 84 26
 
Lördag 13 maj
kl 10:30-
Utflykt för barn och vuxna
Vi håvar i vatten och tittar på småkryp, andra djur och växter i och kring den lilla sjön Svartpotten. Samling på parkeringsplatsen vid Glasbrukssjön i slutet av Sjöängsvägen. Tag med matsäck.
Ledare: Kajsa Lemby, tel. 715 87 10.
 
Söndag 28 maj
kl 10:30-13:30
Träd och djurliv
Våra träd har mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden - både som levande och döda. Under en vandring i Velamsundskogarna kommer vi att visa detta. Samling vid parkeringsplatsen i Velamsund. Tag med matsäck. Buss 422 från Slussen 09:20, från Orminge C 09:40 till hållplats Kihls gård. 20 minuters promenad till Velamsund.
Ledare: Carl-Cedric Coulianos tel. 747 84 26