Boo Miljö- och Naturvänner

Styrelse

ordförande Kerstin Lundén Mail till Kerstin 070-470 01 60
vice ordförande Ulla Brunö Mail till Ulla 070-546 66 72
sekreterare Magnus Sjöstedt Mail till Magnus 070-899 63 18
kassör Bengt-Olov Rydow Mail till B-O 070 517 83 95
  Christina Lindholm Mail till Christina

715 62 63

  Ingela Johansson Mail till Ingela 715 93 40
  Olle Robin Mail till Olle 715 88 21
  Anna-Lena Renqvist  Mail till Anna-Lena 070-374 91 98
  Christina Neiglick Mail till Christina 747 95 44
  Maria Hollsten Mail till Maria 072-368 68 30
   

 

Välkommen med tankar, idéer och förslag till ovanstående kontaktpersoner per telefon eller mail