Boo Miljö- och Naturvänner

Styrelse

ordförande Kerstin Lundén Mail till Kerstin 070-470 01 60
vice ordförande Ulla Brunö Mail till Ulla 070-546 66 72
sekreterare Magnus Sjöstedt Mail till Magnus 070-899 63 18
kassör Bengt-Olov Rydow 070 517 83 95
  Ingela Johansson 715 93 40
  Anna-Lena Renqvist 070-374 91 98
  Christina Neiglick 747 95 44
  Maria Hollsten 072-368 68 30
   

 

Välkommen med tankar, idéer och förslag till ovanstående kontaktpersoner