Boo Miljö- och Naturvänner

Styrelse 2021

ordförande Kerstin Lundén Mail till Kerstin 070-470 01 60
vice ordförande Ulla Brunö Mail till Ulla 070-546 66 72
sekreterare Christina Neiglick Mail till Christina 747 95 44
sekreterare Ingela Johansson Mail till Christina 715 93 40
kassör Eva Kempe-Forsberg 070-544 70 17
  Anna-Lena Renqvist 070-374 91 98
  Susanne Öjerstam 070-781 28 49
   

 

Välkommen med tankar, idéer och förslag till ovanstående kontaktpersoner