Boo Miljö- och Naturvänner är en förening, som ägnar sig åt miljö- och naturfrågor
i ett lokalt perspektiv

Vi är en förening som funnits sedan 1982

Sedan dess har vi bland annat

• arbetat för att de kommunägda skogsområdena fått lagligt skydd
• räddat bergcikadans boplats vid Boo kyrka

Vi är föreningen för dig

• med intresse och engagemang för natur och miljö
• som värnar om natur och miljö i din närhet
• som vill öka dina kunskaper om natur och miljö

Vi arbetar genom att

• bevaka natur-och miljöfrågor i Boo
• ordna utflykter, föredrag och utställningar
• bedriva upplysningsverksamhet
• samarbeta med naturskyddsföreningar i regionen
• vara remissinstans år Nacka kommun

Vi vill

• främja naturintresset och öka kunskaperna om vår natur och miljö
• väcka opinion i miljö- och naturvårdsfrågor
• påverka myndigheter och politiker
• ytterligare engagera barn, ungdomar och vuxna i vårt gemensamma arbete

 
Din medverkan och insats behövs.
Bli medlem genom att betala in årsavgiften:Enskilt medlemskap 100 kronor Familjemedlemskap 150 kronor
på plusgiro 98 98 83-4 eller bankgiro 825-2371 så får Du vårt programblad
Om Du har några frågor eller synpunkter tag kontakt med
Kerstin Lundén 070-47 00 160
eller Ulla Brunö 070-546 66 72 Mail till Magnus