Metod för att hitta i beskrivningarna av
Små grönområden i Boo

Saltsjö-Boo har nu delats i tre områden; Norra Boo, Östra Boo och Västra Boo. Var och en av dessa nås genom att klicka på rätt område i vänstra delen av bilden.

För varje valt område visas en övergripande karta på området. Kartan har röda "boll"-markeringar för varje enskilt område. Genom att klicka på en sådan "boll" visas beskrivningen på just detta.

Återgång till kartbilden ges genom att klicka på "Bakåt", "Backa" , "Back" eller vänsterpil beroende på din webläsares presentation av "återgång till föregående bild".

En del webläsare har en möjlighet att ta bort onödig utfyllnad på bilden, för Internet Explorer gäller F11, som ger mer utrymme för själva informationen. F11 tar bort onödigt, F11 igen återgår till "normalläge"

Vänstersidan ligger alltid kvar oavsett var Du kommer att placera dig. Det är alltså alltid möjligt att hoppa mellan områden direkt på vänsterkanten eller titta på något helt annat hos Boo Miljö- och naturvänner.

Genom att backa på din webläsares sätt kan Du alltid nå föregående sida och om Du fortsätter backa kommer sidan före den etc etc.