Boo Miljö- och Naturvänner
Fyrbandad blombock,
Leptura quadrifasciata,
på kardväddens blommor.

Tema insekter 2019