Boo Miljö- och Naturvänner
Ogräsmaskros,
Taraxacum sect. Ruderalia

Tema vilda blommor 2020