Höstterminen 1999

 

Söndag 12 sept
kl 12:00-16:00
Skördefest i Velamsund
Utställning av svamp och äppelsorter. Experter finns på plats. Tag gärna med egna äpplen och svamp om Du vill veta vad de heter. Plats: Naturskolan i Velamsund. Arrangör är Nacka kommun.
Söndag 19 sept
kl 14:00
Trädens inverkan på människan enligt folktron
Skogen väcker många känslor. Den kan lugna och trösta oss och ge oss nytt mod när allt verkar hopplöst. Följ med på en levande naturstig och lär dig vad folktron ansett om trädens egenskaper Samling: Naturskolan i Velamsund. Tag med matsäck. Buss 422 från Slussen kl 13:15 (13:38 från Orminge Centrum) till Kihls gård. 15 minuters promenad till Naturskolan.
Ledare: Malena von Huth tel. 747 96 20
Söndag 3 oktober
kl 10:00-14:30
Svamputflykt
Som vanligt hoppas vi på en rik svampskörd. Samling vid brevlådorna i Orminge Centrum för samåkning till lämpliga svampmarker. Tag med svampkorg och matsäck. Ledare: Franco Matli tel. 715 25 02
Söndag 17 oktober kl 10:00-14:00 Fredade träd
I Saltsjö-Boo finns två träd naturskyddade enligt lagen. Vi gör en cykelfärd till dessa imponerande trädjättar och tittar på ett och annat utefter vägen. Samling vid brevlådorna i Orminge Centrum. Tag med matsäck. Ledare: Carl-Cedric Coulianos tel. 747 84 26
Söndag 31 oktober kl 10:00- Röjarfest på Gärdesudden - Del 7
Vi fortsätter röjningsarbetet, som påbörjades hösten 1996. Allas hjälp behövs för att förhindra igenväxning av den trevliga öppna marken. Denna gång blir det fällning och. ringbarkning av aspar. Tag med arbetshandskar, såg, yxa eller kniv. Vi bjuder på korv- grillning. Tag med dryck. Samling på Gärdesudden. Bussåkare samlas vid Kummelnäs vändplan. Buss 422 från Slussen 09:20, byte till 421 i Orminge Centrum 09:40. Ledare: Carl-Cedric Coulianos tel. 747 84 26
Söndag 12 decemb kl 10:30 Strömstaren - vår vintergäst
Traditionsenligt hälsar vi vintern välkommen med ett besök hos strömstaren i Kvarnsjöbäcken och Näckdjupet. Samling vid busshållplatsen Kvarnsjövägen på Hasseluddsvägen. Buss 416 från Slussen 10:00 (10:20 från Orminge Centrum). Ledare: Carl-Cedric Coulianos tel. 747 84 26