Höstterminen 2012

 

Onsdag
22 augusti
20.00-22.30

Fladdermusvandring i Orminge
Va, finns det fladdermöss här? Vi får lära oss massor om dessa mystiska djur, som ”i hemlighet” finns runt om oss. Vi får även möjlighet att höra hur de låter med hjälp av elektronisk utrustning. Vandringen går från Orminge Centrum mot Myrsjöns   festplats. Sebastian Bolander, ekolog och Tom Arnbom, ekolog, guidar oss.
Samling:  Orminge centrum (utanför Pressbyrån)
Upplysningar:  Martin Olgemar   070-509 47 85

   
   

Söndag
2 september
10.00-13.00

Wiboms gamla trädgård
Trädgården, som ligger i Kummelnäs mellan Näckdjupet och Sågsjön, anlades av amatörbotanisten Einar Wibom från 1927 och framåt. Trädgården är artrik, men har förvildats och står nu inför en upprustning. Föreningen har fått i uppdrag att göra en skötselplan med syfte att värna de botaniska värdena och att göra området mera tillgängligt för allmänheten. Kom gärna och ge dina synpunkter.              
Carl-Cedric Coulianos och Kerstin Lundén guidar. Ta med matsäck.
Samling:  Korsningen Solviksvägen-Spångvägen. Buss 421 från Orminge C mot Vikingshill till hållplats Badhusvägen, promenera ca 600 m.
Bilparkering finns vid Sågsjöbadet.
Upplysningar:  Kerstin Lundén   715 60 24   070-47 00 160

   
   

Söndag
30 september
10.00-14.00

Skarpnäs – blivande naturreservat i Nacka-Värmdökilen
Vi tittar på den gamla skogens höga naturvärden, spanar in signalarter, mossor, lavar,
tickor och ev matsvampar. Med guidning av Tomas Fasth, biolog, och Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, rör vi oss genom olika biotoper i markerna kring Krokträsken, Svartpotten, Vittjärn och Danmarks ängar och från Övre Glasbrukssjön genom sprickdalslandskapet ner mot kustlinjen.
Ta med svampkorg, lupp, kikare och matsäck.
Samling och avslut vid parkeringen vid Sjöängsvägens slut. Buss 471 eller 444 från Slussen, hållplats Nämdöstigen.
Upplysningar:  Olle Robin, 715 88 21

   
   

Lördag
13 oktober
10.00-14.00

Aktiviteten är inställd

Holkverkstad i Orminge Centrum
Vi tillverkar fågelholkar och berättar om olika holktyper, hur man sätter upp och sköter holkar. Vi håller till utanför entrén till COOP Extra. Kom, ung som gammal, och hjälp till att göra holkar för mesfåglar, trastar, trädkrypare och ugglor. Vi visar också holkar för fladdermöss, humlor och steklar. Senare under hösten sätter vi upp holkarna i något av naturreservaten i Boo.
Plats:  Orminge Centrum utanför COOP Extra
Upplysningar:  Per Kvarnfors   747 82 71

   
   

Söndag
11 november
10.00-13.00

Gärdesuddens naturreservat
Vi håller ängsmarken öppen med ringbarkning av träd som ska fällas och avverkar nu döda aspar. Fågelholkarna, som föreningen satte upp vid Gärdesudden hösten 2011, ska inventeras och skötas om. Vi grillar vid elden, så tag med dryck och gärna en såg till arbetet. Vi bjuder på grillkorv och bröd.
Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan (Gula sidorna 51 B6). Buss 471 från Slussen med byte till buss 421 i Orminge Centrum.
Upplysningar:  Per Kvarnfors   747 82 71

   
   

Onsdag
5 december
19.00-21.30

BooM 30 år – en tillbakablick på 30 års miljövårdsarbete
En helkväll om naturen i Boo, som börjar med att Carl-Cedric Coulianos, BooM´s förste och meste ordförande berättar om sitt engagemang och arbete under åren från 1982 och framåt. Olle Robin, naturfotograf, berättar och visar närbilder av insekter fångade i Ormingenaturen. Kerstin Lundén, ordförande i BooM, blickar framåt.
I pausen mellan föredragen bjuder vi på frukt, te/kaffe och födelsedagstårta.
Plats:  Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. BusshållplatsTelegramvägen.
Upplysningar:  Kerstin Lundén   08-715 60 24,  070-47 00 160

   
   

Söndag
9 december
10.00-13.00

Fågelholksförsäljning på Boo Hembygdsförenings julmarknad
Plats:  Boo hembygdsgård i Orminge, Nämdöstigen 1. Närmaste busshållplats är Nämdöstigen eller Telegramvägen.
Upplysningar:  Per Kvarnfors   747 82 71

   
Våren 2013  
   

Onsdag
23 januari
19.00-21.00

Trädvård
Träden på våra naturtomter och i de anlagda villaträdgårdarna har många värden för den enskilde tomtägaren och ekologiskt utgör de tillsammans en stor och viktig del i kommunens grönstruktur. Arborist Daniel Daggfelt, Trädmästarna AB, föreläser om   hur vi bäst vårdar träden för att hålla dem friska? Ska vi beskära, i så fall när och hur? Vad händer med träden, när vi förändrar livsvillkoren ljus, vatten, marknivå etc som vid byggnation i närheten? Kompendium i trädvård kommer att finnas till försäljning.
Samarr. med Nacka-Värmdö Trädgårdssällskap. Te/kaffe i pausen.
Plats:  Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. BusshållplatsTelegramvägen.
Upplysningar:  Kerstin Lundén   715 60 24,  070-47 00 160