Höstterminen 2010

 

Lördag 25
september
10.00-14.00

Svamp, Svamp, svamp
Tillsammans med SvampiStockholm - http://svampistockholm.org/ - beger vi oss ut i svampskogarna på Värmdö.
Vi kommer att få lära oss lite nya svamparter och hur man bäst hanterar och lagar till kända och okända läckerheter.
Samling på Coop-parkeringen i Orminge Centrum 10.00 för samåkning med bil ut dit där svampen finns.
Tag med svampkorg, kniv och matsäck. Stövlar och tättslutande kring benen är viktigt.
Ledare är vår välkände svampexpert Franco Matli och en trevlig dag kan utlovas. Från Slussen går det många bussar till Orminge, starta minst 30 minuter innan samlingen.
Ytterligare upplysningar B-O Rydow 070-517 83 95

   
   
Söndag 10 oktober
10.00-13.00
Röjarfest på Gärdesudden, del 27.
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete i området, som nu är naturreservat, med avverkning av döda aspar. Ta med dryck och gärna såg. Vi bjuder på grillkorv och bröd.
Samling: Gärdesudden el busshållplats Kummelnäs vändplan (51B6), Buss 471 från Slussen 09.19 byte till 421 i Orminge centrum.
Upplysningar: Per Kvarnfors, 08-747 82 71
   
   
Söndag 24 oktober
10.00-14.00
Baggensstäket med skyddsvärd natur.
Kultur och natur i samklang - ett mål. Besök i det blivande kulturreservatet, som tidigare benämndes Naturreservat Saltstigen. Försvarsskansar från 1700-talet, 200-300-åriga tallar med rödlistade arter samt rester av en gammal trädgårdsanläggning med idag ovanliga träd och andra växter är vad vi bl.a. får se under vår vandring.
Guider: Tomas Fasth, biolog och Johan Aspfors, kulturantikvarie i Nacka kommun.
Samarrangemang med Boo Hembygdsförening.
Samling Parkeringen vid Gammeluddshemmet. Buss 414 till hållplats Ångbåtsvägen. Medtag Matsäck.
Upplysningar Margaretha Josefson, tel. 08 - 715 15 36.

   
   
Söndag 14 november
10.00-14.00

Mossor, lavar och tickor i Tollare - ännu finns de.
Vandring under ledning av Ronny Fors, som grundligt utforskat den vackra och värdefulla naturen i Tollareområdet.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Nacka.
Samling Parkeringen vid Johannes Petri skolan. Buss 414 till Hållplats Tollare/Johannes Petri skolan. Medtag Matsäck.
Upplysningar Margaretha Josefson, tel. 08 - 715 15 36.

   
   
Onsdag 1 december
19.00

Naturens läkekonster
Christina Lindholm föreläser om betydelsen av växter och djur för sårläkning med utgångspunkter från medicinhistorisk erfarenhet och aktuell forskning. Fluglarver, blodiglar, spindlar, honung och olika växter som använts och används i sårbehandling kommer att diskuteras och bilder visas.
Föreläsningen sker i Kyrkans Hus i Orminge Centrum
19.00
Christina Lindholm är leg. sjuksköterska, medicine doktor och professor i klinisk omvårdnad vid Röda Korsets Högskola/Karolinska Universitetssjukhuset. Hennes forskning sedan mer än 20 år rör sårläkning och sårbehandling. Som gammal fältbiolog har hon också ett intresse för naturens eget apotek.

Upplysningar: Christina Lindholm 715 62 63

   
   

Söndag 12 december
10.00-13.00

Strömstarevandring 3:e advent
Vi tar upp en gammal tradition och hoppas, nästan som vanligt, få träffa strömstaren i Näckdjupet. Samling vid busshållplatsen Kummelnäs vändplan, telefonkarta 51B6. Buss 471 från Slussen 09.19, byte i Orminge till buss 421 09.42. Tag med matsäck. Vid oförmodad strömstarebrist tittar vi på andra vinterfåglar vid husknuten.
Upplysningar: B-O Rydow 070-517 83 95.