Höstterminen 2009

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av höstterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på postgiro 98 98 83 - 4. Upplysningar om föreningens verksamhet får Du av ordföranden Carl-Cedric Coulianos 747 84 26 eller sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95.
   

Fredag 21 augusti
19.30

Nattens djurvärld - en annorlunda familjeutflykt
När natten nalkas vaknar många djur till liv och aktivitet. Fladdermöss, fjärilar, andra småkryp och många andra. En del av dessa hoppas vi få träffa denna kväll. Ta med ficklampa och ev. varm dryck.
Samling: Naturvårdsskolan i Velamsund (telefonkarta 54F1)
Buss 422 till hållplats Kihls gård eller 421 till Sommarbo. Från båda hållplatserna omkring 20 minuters promenad.
Upplysningar Carl-Cedric Coulianos 747 84 26

   
Söndag 6 september
10.00-13.00

Gärdesudden, vårt nästa naturreservat
Kommunens förslag till avgränsning, skötselplan och föreskrifter för området har nyligen varit på samråd
. Vi bekantar oss med detta förslag och våra synpunkter på det genom en promenad i området.
Vi uppmärksammar samtidigt vår inventering av skyddsvärda träd.

Samling: Gärdesudden el busshållplats Kummelnäs vändplan (53H1/54A1), Buss 422 från Slussen byte till 421 från Orminge centrum.Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos 08-747 84 26

   
Söndag 20 september
10.00-13.00

Vad finns det för fiskar i Sågsjön - och vad äter dom. Familjeprogram.
Vi vittjar nät, artbestämmer fiskar och tar reda på vad de ätit.
Tag med matsäck och flytväst
Samling vid Sågsjöns badplats vid sjöns norra del. Buss 422 från Slussen byte till 421 från Orminge centrum. Gå av vid hållplats Badhusvägen
Ledare och upplysningar: Martin Larsson, 726 79 04, 070-697 91 73

   
   

Söndag 18 oktober
10.00-13.00

Röjarfest på Gärdesudden, del 25.
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete med avverkning av döda aspar. Ta med dryck och gärna såg. Vi bjuder på korv och bröd.
Samling: Gärdesudden el busshållplats Kummelnäs vändplan (53H1/54A1), Buss 422 från Slussen byte till 421 från Orminge centrum.
Upplysningar: Per Kvarnfors, 08-747 82 71