Höstterminen 2008

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av höstterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på postgiro 98 98 83 - 4. Upplysningar om föreningens verksamhet får Du av ordföranden Carl-Cedric Coulianos 747 84 26 eller sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95.
   

Söndag 12 oktober
10.00

Till Nackas största träd.
En start på vår inventering av skyddsvärda träd i Boo. Vi besöker en verklig trädjätte och visar hur man inventerar träd och mäter dess storlek.
Samling vid busshållplats Boo gård kl 10.00. Buss 414 från Slussen 09.52 eller från Orminge C 09.57.
Upplysningar Carl-Cedric Coulianos 747 84 26
Läs mer om trädinventeringen Bakgrund till projektet

   
Söndag 26 oktober
10.15

Tollare skogar finns ännu kvar, men exploateringshoten närmar sig
En vandring i berg och dalar. Här bjuds på månghundraåriga ekar och tallar, havsutsikt och fågelsjö i höstskrud. Allt med höga naturvärden.
Denna vandring är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Nacka.
Samling vid busshållplats Johannes Petri-skolan/Tollare.Buss 414 från Slussen 09.52 eller från Orminge C 09.57.
Ledare: Ronny Fors och Margaretha Josefson.
Upplysningar: Margaretha 715 15 36

   
Söndag 9 november
10.00-13.00

Röjarfest på Gärdesudden, del 20.
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete med avverkning av döda aspar. Ta med dryck och gärna såg. Vi bjuder på korv och bröd.
Samling: Gärdesudden el busshållplats Kummelnäs vändplan (32 A8), Buss 471 från Slussen 09.19 byte till 421 från Orminge centrum 09.42.
Upplysningar: Per Kvarnfors, 08-747 82 71