Höstterminen 2007

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av höstterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på postgiro 98 98 83 - 4. Upplysningar om föreningens verksamhet får Du av ordföranden Kajsa Lemby 715 87 10 eller sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95.
   

Torsdag 23 augusti
18.30-19.30

Prisbelönt våtmark vid Myrsjön
En konstgjord våtmark som renar dagvattnet från Kummelbergets industriområde har fått Nackas stadsbyggnadsutmärkelse 2007. Birgitta Held Paulie från Nacka kommun guidar oss runt bland meandrande vatten och berättar om hur denna nya våtmark har gett området renare vatten och ett rikare djurliv.
Samling vid busshållplats Skarpövägen, västra Orminge kl. 18.30 för gemensam vandring till Myrsjöträsk (buss 471, 444,446). Kontaktperson: Malena von Huth tel. 747 96 20

   
Söndag 2 september
10.00-13.00
Vad finns det för fiskar i sågsjön-och vad äter dom?
Vi vittjar nät, artbestämmer fiskar och tar reda på vad dom ätit. Familjeprogram! Samling vid Sågsöns badplats i sjöns norra del.
Buss 421 (9.42 fr OrmingeC) till hpl. Badhusvägen där vi möter. Tag med matsäck.
Ledare: Martin Larsson. Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos 747 84 26
   
Söndag 16 september
10.00-12.00
Finns det någon natur i Orminge?
Lättgången vandring i centrala Orminge på spaning efter växter, djur och natur. Ingår i firandet av att Orminge fyller 40 år. Samling utanför servicebutiken, Orminge centrum.
Ledare: Carl-Cedric Coulianos 747 84 26
   
Söndag 7
oktober
10.00-13.00
Röjarfest på Gärdesudden, del 21
Traditionsenligt fortsätter vårt miljövårdsarbete i området. Ringbarkning och avverkning av döda aspar blir huvudinslaget. Vi kanske också hinner en kort vandring i området, som är föreslaget att bli naturreservat. Tag med såg och yxa. Tag med dryck. Vi bjuder på korv. Samling Gärdesudden el busshållplats Kummelnäs vändplan, (32 A8). Buss 422 från Slussen 09:15, byte till buss 421 i Orminge C 09:40. Upplysningar: Per Kvarnfors 747 82 71
   
Söndag 4 november
14.00-15.00
Klimatgreppet - en solskenshistoria
Vi besöker en annorlunda utställning om energi och klimat på Naturskolan i Velamsund. Klimatgreppet är en interaktiv utställning om olika energikällor, energins roll i samhället och inte minst den globala uppvärmningen! Utställningen pågår t.o.m jan 2008. Buss 422 avg.13.10 fr Orminge centrum till Kihls gård sedan ca 2 km promenad till Velamsund.
Kontaktperson: Malena von Huth 747 96 20