Höstterminen 2006

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av höstterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på postgiro 98 98 83 - 4. Upplysningar om föreningens verksamhet får Du av ordföranden Kajsa Lemby 715 87 10 eller sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95.

 

 

Lördag 9 september 11.00-13.00

 

Småkryp i Östersjön
Familjeutflykt till Björkviks brygga, Ingarö. Vi utforskar livet under vattenytan med hjälp av håvar, krattor och vattenkikare. Vi samlar i akvarier och tittar närmare på våra Östersjö-invånare. Ta med matsäck.
Buss 422 från Orminge centrum 10.10, byte i Gustavsberg till 428, ankomst Björkviks brygga 11.09 (buss 428 avgår 10.06 från Slussen).
Ledare: Malena von Huth, 08-747 96 20.

 

 

Söndag 24 september
10.00-13.00

Vandring längs en vattenled
Den kvarn som låg vid Lövbergaviken drevs med vatten från sammanlagt sex sjöar. Vi besöker dessa och vandrar längs den vattenled som sammanband dem. En natur och kulturvandring. Samling vid busshållplats Korsöstigen, västra Orminge. Ta med matsäck.
Buss 471 från Slussen 09.19, framme 09.47.
Ledare: Carl-Cedric Coulianos, 08-747 84 26.

 

 

Söndag 8

oktober
10.00-13.00

Bäverhydda och prästkalott
Bävern har sedan ett par år etablerat sig i Sågsjön och där byggt en präktig hydda. Vi besöker den och letar spår efter bäverns framfart. Ta med matsäck som intas uppe på berget Prästkalotten med fin utsikt. Samling vid busshållplats Rotkärret på Kummelnäsvägen (46 C1).
Buss 471 från Slussen 09.19, byte till 421 från Orminge centrum 09.42, framme 09.48.
Ledare: Anna Sjögren, 08-747 95 05 och Carl-Cedric Coulianos, 08-747 84 26

 

 

Söndag 15
oktober
13.30-15.30

Istidsvandring
En vandring runt Himlaberget i Boo. Maria Hollsten, geovetare, guidar oss runt bland stentorg och jättegrytor. Medtag matsäck. Samling vid hållplats Kihls gård (46 D3).
Buss 422 från Slussen 12.42 via Orminge centrum (13.10), framme 13.18.
Upplysningar: Malena von Huth, 08-747 96 20

 

 

Lördag 18 november
10.00-13.00

Röjarfest på Gärdesudden, del 20
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete i området. Ringbarkning och avverkning av döda aspar blir huvudinslaget. Tag med såg och yxa. Vi bjuder på korv och bröd. Tag med dryck. Samling: Gärdesudden el busshållplats Kummelnäs vändplan (32 A8)
Buss 471 från Slussen 09.19 byte till 421 från Orminge centrum 09.42 till Kummelnäs vändplan (ank. 09.50).
Upplysningar: Per Kvarnfors, 08-747 82 71