Höstterminen 2005

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av höstterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på postgiro 98 98 83 - 4. Upplysningar om föreningens verksamhet får Du av ordföranden Kajsa Lemby 715 87 10 eller sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95.

 

 

Söndag 28 augusti
10.15-13.00

 

Sensommarfägring i Tollare grönområde.
Kanske är det sista chansen att vandra runt i detta vackra naturområde innan grävskoporna tar över. Exploatering för skola ligger långt framme och planeras att påbörjas snarast. Den stora exploateringen kommer på remiss under hösten. Ta chansen att få en blick över det sammanhängande området, upptäcka växter och djur – och inte minst den skiftande topografin med höga utsiktsberg och lummiga dalar. Tag med matsäck.
Buss 414 antingen från Orminge eller från Slussen (ev byte vid Skurustugan). Samling vid busshållplats Tollare.
OBS! se i SL:s aktuella tidtabell.
Ledare: Carl-Cedric Coulianos och Margaretha Josefson.
Upplysningar: Margaretha Josefson tfn 715 15 3

 

 

Söndag 25 sept
12.00-15.00

Svampexkursion i samband med Skördefest i Velamsund, som kommunen ordnar. 13.00 – 14.30 går vi ut i för att fylla svampkorgen med läckra svampar. Franco Matli är vår svampexpert, som hjälper oss både med artbestämning och tillagningstips. Tag med matsäck, svampkniv och svampkorg. Stövlar är också bra.
Samling: framför
Naturskolan vid Velamsunds gård. Se telefonkarta 2005, kartblad 46, E1. Buss 422 från Slussen avstigning vid hållplats Kils gård. Därefter cirka 15-20 minuters promenad till Velamsunds gård. OBS! se i SL:s aktuella tidtabell. Upplysningar: Malena von Huth , tfn: 747 96 20

 

 

Söndag 16 oktober
10.00-13.00

Röjning på Gärdesudden, del 18.
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete i området. Ringbarkning och avverkning av döda aspar blir huvudinslaget. Tag med såg och yxa. Vi bjuder på korv och bröd. Tag med dryck.
Samling: Gärdesudden el busshållplats Kummelnäs vändplan, telefonkarta 32, A8. Buss 422 från Slussen med byte i Orminge Centrum till buss 421 till Kummelnäs vändplan.
OBS! se i SL:s aktuella tidtabell
Upplysningar: Per Kvarnfors tfn: 747 82 71.

 

 

Söndag 23 oktober
11.00-14.00

Familjeutflykt till Kärrtorp i Velamsund
Vi tittar på utrotningshotade lantraser bevarade i naturlig miljö.
Tag med matsäck och kamera för den som vill fotografera.
Samling: Parkeringen vid Velamsunds gård. Se telefonkarta 2005, kartblad 46, E1. Buss 422 från Slussen avstigning vid hållplats Kils gård. Därefter cirka 15-20 minuters promenad till Velamsunds gård.
OBS! se i SL:s aktuella tidtabell.
Ledare: Malena von Huth tfn: 747 96 20

 

 

Torsdag 17 november
19.00-21.00

Tollare med 800 nya bostäder
Blir det något grönt kvar? Exploateringsplanen/detaljplanen för Tollare kommer att vara ute på remiss under hösten 2005.
nformations- och diskussionskväll kring Tollares framtid. En möjlighet att framföra synpunkter. Medverkar gör planarkitekt Tord Runnäs, Nacka kommun.
Plats: Orminge Folkets Hus. Vi bjuder på kaffe/te
Buss 445/446 (motorvägsbuss) från Slussen till Orminge Centrum.
OBS! se i SL:s aktuella tidtabell.
Upplysningar: Margaretha Josefson tfn: 715 15 36.

 

 

Tisdag 6 dec
19.00-21.00

Bland kokande berg, glaciärer, jättealger och pingviner andra  sidan jorden. Marinbiolog Hasse Kautsky visar diabilder från Nya Zeeland. Plats: Folkets Hus i Orminge. Vi bjuder på kaffe/te.
Buss 445/446 (motorvägsbuss) från Slussen till Orminge C.
OBS! se i SL:s aktuella tidtabell.
Upplysningar: Hasse Kautsky tfn 715 27 48