Höstterminen 2003

Medlemsavgiften är 20 kronor/år. Medlem kan Du bli vid någon av höstterminens träffar eller genom att sätta in avgiften på postgiro 98 98 83 - 4. Upplysningar om föreningens verksamhet får Du av ordföranden Kajsa Lemby 715 87 10 eller sekreteraren Bengt-Olov Rydow 747 83 95.
Fredag 22 augusti
19.30
Nattens djurvärld, en annorlunda familjeutflykt
När natten nalkas vaknar många djur till liv och aktivitet. Fladdermöss, insekter och andra småkryp och många andra. En del av dessa hoppas vi få träffa i kväll. Ta med ficklampa och ev. varm dryck. Samling Naturskolan Velamsund, telefonkarta 46 E1. Buss 422 till Kihls gård el. 421 till Sommarbo. Därifrån ca 20 min. promenad. Inställes vid regnväder. Upplysningar Carl-Cedric Coulianos 747 84 26
Lördag 20 September 10:00-14:30 Svampjakt
Dags att fylla svampkorgen igen. Samling vid postlådorna i Orminge Centrum, telefonkarta 45 F4. Samåkning till lämpliga svampmarker i närområdet. Tag med matsäck, svampkniv och svampkorg.
Ledare: Franco Matli. Upplysningar B-O Rydow 747 83 95
Söndag 5 oktober 14.30-16.30 "Gissa bajset" Familjeutflykt.
Som spårdetektiver snokar vi reda på vilka djur som gästar Velamsund. Längs en snitslad bana skall vi försöka ta reda på vem som har lämnat vilket spårtecken. Spårningen avslutas med fika och genomgång på friluftsgården. Ta med matsäck. Buss 422 till Kihls gård. Därifrån ca 20 min. promenad. Samling på stora P-platsen vid Velamsunds gård, telefonkarta 46 E1.
Ledare: Malena von Huth 747 96 20 och Kajsa Lemby 715 87 10.
Söndag 26 oktober
10.00-14.00
Röjarfest på Gärdesudden, del 14
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete i området. Ringbarkning och avverkning av döda aspar blir huvudinslaget. Vi gör också en kort vandring i området, som är föreslaget att bli naturreservat. Tag med såg och yxa. Tag med dryck. Vi bjuder på korv. Samling Gärdesudden el busshållplats Kummelnäs vändplan, telefonkarta 32 A8. Buss 422 från Slussen 09.20, byte till buss 421 i Orminge C 09.40.
Upplysningar: Per Kvarnfors 747 82 71
Måndag 3 november
19.00
Vart tog Miljövårdsfrågorna vägen?
Synpunkter och diskussion om Nacka kommuns hantering av miljöfrågorna. Behövs ett miljöprogram? Hur gick det med Agenda21-arbetet? Är Nacka en ekokommun? Detta och flera frågor kommer att diskuteras. Bidra med egna frågor och synpunkter! Förslag och eventuellt antagande av kravlista till kommunen. Ett samarrangemang tillsammans med Nacka naturskyddsförening, Saltsjöbadens naturskyddsförening och Nacka miljövårdsråd. Plats: Boosalen, Boo kommunalhus i Orminge, telefonkarta 45 F4
Upplysningar: Carl-Cedric Coulianos 747 84 26
Söndag 14 december
10.30-14.00
Strömstarevandring 3:e advent
Vi hoppas, som vanligt, få träffa strömstaren i Kvarnsjöbäcken och Näckdjupet. Samling vid busshållplatsen Lövbergavägen på Hasseluddsvägen, telefonkarta 45 F2. Buss 419 från Slussen 10.00, byte i Orminge C till buss 417 ca 10.25. Tag med matsäck. Vid oförmodad strömstarebrist kanske vi åker till Nackas säkraste strömstarelokal. Ledare: B-O Rydow 747 83 95.