Höstterminen 2002

 
   
Söndag 22 september
kl 10.15-13.00
Abborrträsk - vårt nästa naturreservat
En trolsk sjö som ligger i fin hällmarksskog söder om Sågtorpsskolan. Förslaget att göra området till naturreservat har nyligen varit på remiss. Vi kommer att vandra runt i området och också redovisa vårt remissvar. Samling vid busshållplats Mensättra. Buss 422 från Slussen 09.50 till Mensättra Tag med matsäck. Ledare Carl-Cedric Coulianos 747 84 26.
Söndag 6 oktober
kl 10.00-13.00
Träden i bebyggelsen - deras betydelse för miljön
Större träd är viktiga för vår närmiljö. Deras betydelse som miljöskapare och för växt- och djurlivet är mycket stor. Sådana värden hotas ofta när ett området detaljplaneras. Vi studerar dessa frågor vid en vandring i Kummelnäs-Grävlingsberg, ett område under detaljplaneläggning. Samling vid busshållplats Kummelnäs vändplan. Buss 422 från Slussen 09.20, byte till Buss 421 i Orminge C 09.40. Tag med matsäck. Ledare Carl-Cedric Coulianos 747 84 26.
Söndag 20 oktober
kl 14.00-16.00
Popkornsfyrverkeri och tekokning på vilda barr och frön
Tag med barn och svärmor, (samt eventuellt litet fika, om inte barrtéet skulle falla er i smaken), och möt upp vid Aborrträsk. Samling vid busshållplats Boo Kyrka. Buss 422 från Slussen kl 13.15. Ledare Kajsa Lemby tel. 715 87 10 och Malena von Huth tel. 747 96 20.
Söndag 3 november
kl. 10.00-13.00
Röjarfest på Gärdesudden, del 12
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete på detta fina område. Avverkning av döda aspar blir huvudinslaget. Vi gör också en kort vandring i området. Tag med såg och yxa. Vi bjuder på korvgrillning. Tag med dryck. Samling Gärdesudden el busshållplats Kummelnäs vändplan. Buss 422 från Slussen 09.20, byte till buss 421 i Orminge C 09.40.
Tisdag 12 november
kl 19.00
Sjöarna i Boo - hur mår dom?
I Boo finns 21 insjöar. De är viktiga för rekreation, bad, fiske, växter och djur. Men en del har problem som hotar dessa värden. Om detta och hur man på olika sätt försöker råda bot på problemen berättar Birgitta Held-Paulie, ansvarig för Nacka kommuns miljöövervakning. Plats: Boo kommunalhus, Kommunalvägen 2, nära Orminge C. Busshållplats Boo Kommunalhus. Upplysningar Carl-Cedric Coulianos 747 84 26.
Söndag 8 december
kl 10.30-14.00
Strömstarevandring
Vi hoppas, som vanligt, få träffa vår vintergäst strömstaren i Kvarnsjöbäcken och Näckdjupet. Samling vid busshållplatsen Kvarnsjövägen på Hasseluddsvägen Buss 419 från Slussen 10.00,
byte i Orminge C till buss 417 c:a 10.25. Tag med matsäck.
Ledare Bengt-Olov Rydow tel. 747 83 95.