Höstterminen 2001

 
   
Söndag 9 september kl 11:00- 14:00 Vandring i Tollareområdet
Arbetet med inventering av grönområden i Boo har pågått sedan våren. Ett av dessa områden är Tollare, som vi kommer att få presenterat under en rundvandring Samling vid busshållplatsen Tollare. Buss 417 från Slussen 10:40, Orminge 10.35 Tag med matsäck. Ledare: Sten Maartmann, 5566 06 08, sten.maartmann@telia.com
Söndag 16 september kl 12:00-16:00 Skördefest i Velamsund
Utställning av svamp och äppelsorter. Tag med egen svamp och egna äppelsorter (minst 8-10 exemplar av varje sort) om Du vill veta vad det är. Görel Kristina Näslund och andra experter finns på plats. Buss 422 var 30:e minut från Slussen fr o m 11.15, byte Orminge fr o m 11:37, hållplats Kihls gård. Promenad till Velamsund. Plats: Naturskolan i Velamsund. Arrangör är Nacka kommun
Söndag 23 september
kl 10:00-14:30
Svamputflykt
Dags att fylla svampkorgen igen. Samling vid postlådorna i Orminge Centrum för samåkning till lämpliga svampmarker. Tag med matsäck, svampkniv och svampkorg. Ledare: Franco Matli tel. 715 25 02.
Söndag 14 oktober kl 14:15-16:30 Istidsvandring - familjeutflykt
V i letar spår efter istiden i Velamsund - klapperstensfält, isräfflor, mm. Vi berättar om hur de bildats och vad man trodde förr. Under vandringen bestiger vi Himlaberget. Vandringen är omkring 3 kilometer i ganska kuperad terräng. Medtag matsäck. Samling på hållplats Kihls gård. Buss 422 från Slussen 13:45. Ledare: Malena von Huth, 747 96 20 och Anna Drakenberg.
Söndag 28 oktober
kl 10:00-14:00
Röjarfest på Gärdesudden - del 11
med vandring i området Det röjningsarbete som påbörjades 1996 fortsätter nu med ytterligare fällning och ringbarkning av asp. Tag med arbetshandskar, såg, yxa eller kniv. Tag med dryck. Vi bjuder på grillkorv. Samling på Gärdesudden. Bussåkare samlas vid Kummelnäs vändplan. Buss 422 från Slussen 09:20, Byte till 421 i Orminge Centrum 09:40. Ledare: Carl-Cedric Coulianos tel. 747 84 26
Söndag 18 november
11:00-14:00
Vitmossa - Sveriges mest missförstådda lav
Följ med Björknäs mossigaste mamma på en tur runt Svartpotten och lär dig de vanligaste mossorna och lavarna. Medtag matsäck. Samling: 11:00 vid parkeringen vid Glasbrukssjön i slutet av Sjöängsvägen. Ledare: Kajsa Lemby 715 87 10
Söndag 9
december
kl 10:30-13:00
Strömstaren
Vi hoppas, som traditionen bjuder, få träffa vår vintergäst strömstaren i Kvarnsjöbäcken och Näckdjupet. Samling vid busshållplatsen Kvarnsjövägen på Hasseluddsvägen. Buss 416 från Slussen 10:00, byte till 417 i Orminge Centrum 10:22. Tag med matsäck.
Ledare: Bengt-Olov Rydow tel. 747 83 95