Fågellokaler i Saltsjö-Boo

Här nedan listas några intressanta fågellokaler i Boo med exempel på arter. För artlistor över fågelobservationer se Sveriges ornitologers länk "Svalan" http://svalan.environ.se/rappsyst/index.htm.

Tollare träsk
Svarthakedopping, Rörhöna
Boo-stäket, från Gammeludden längs Baggensfjärden upp till Fiskebovägen
Många rastande andfåglar, många streck passerar, Kärrsångare, Näktergal m fl
Sarvträsk
Rörhöna, Smådopping
Velamsunds naturreservat
Artrikt längs hagmarkernas trädridåer 100-300m V och NV om Friluftsgården
Insjön
Häckande Storlom, Drillsnäppa, Strömstare
Rudsjön
Skogssnäppa, Stenknäck
Velamsund Östra delen
Näktergal, Sparvuggla, häckande Ormvråk, m fl
Karbosjön
Smådopping, Rörhöna, Sävsångare, Härmsångare m fl
Kovikstippen
Vinterhämpling, Berglärka, Snösparv