Arbetsgruppen
för
Små grönområden i Boo

Ulla Aulenius
Carl-Cedric Coulianos
Lars Englund
Malena von Huth
Riitva Jansson
Margaretha Josefsson
Kajsa Lemby
Sten Maartmann
Jörgen och Raina Malm
Bengt-Olov Rydow
Anna Sjögren
Gertrud Södergren
Staffan Waerndt

Projektansvarig har varit Bengt-Olov Rydow.